A varázsló e lapjával konfigurálható az RRAS szolgáltatás hitelesítési forrása.

  • Ha a Nem lehetőséget jelöli be, az RRAS a saját hitelesítését hajtja végre. A felhasználók által a csatlakozási kísérletkor elküldött hitelesítő adatok hitelesítése az általános Windows-hitelesítési módszerekkel történik, a kapcsolódási kísérlet pedig a távoli ügyfél felhasználóifiók-beállításai és a hálózati házirendek alapján lesz engedélyezve. A távelérési kiszolgálónak csatlakoznia kell egy tartományhoz az Active Directory tartományi szolgáltatásokkal (AD DS) való hitelesítéshez. A virtuális magánhálózati (VPN) és telefonos felhasználók engedélyeinek konfigurálása az Active Directory - felhasználók és számítógépek modulban a Felhasználó tulajdonságai párbeszédpanel Behívás lapján lehetséges. Alapértelmezés szerint az Active Directory-beállítás egy hálózati házirend-kiszolgálóra (NPS) hivatkozik, de beállítható, hogy engedélyezze vagy tiltsa a felhasználói fiókhoz való hozzáférést.

  • Ha az Igen lehetőséget választja, a RADIUS-szolgáltatás végzi el a hitelesítést az RRAS-kiszolgáló számára. A kapcsolódási kérelem felhasználói hitelesítő adatait és paramétereit a rendszer RADIUS-kérésüzenetként küldi a RADIUS-kiszolgálónak. A RADIUS-kiszolgáló fogadja az RRAS-kiszolgálótól érkező felhasználói kapcsolatkérelmet, majd hitelesíti és engedélyezi a kapcsolódási kísérletet. A RADIUS-kiszolgálónak csatlakoznia kell egy tartományhoz az AD DS szolgáltatással való hitelesítéshez.

    Ha egynél több távelérési kiszolgálója van, az összes távelérési kiszolgáló hálózati házirendjének egyedi felügyelete helyett az NPS-kiszolgálóval egyetlen kiszolgálót is konfigurálhat RADIUS-kiszolgálóként, a távelérési kiszolgálókat pedig RADIUS-ügyfelekként konfigurálhatja. Az NPS-kiszolgáló központi távelérésű hitelesítést, engedélyezést, nyilvántartást és vizsgálatot biztosít.

További hivatkozások


Tartalom