Az RRAS-kiszolgáló távelérési VPN-kiszolgálói szerepre történő konfigurálását megelőzően a következőket kell végrehajtania.

 • Határozza meg, hogy melyik hálózati összeköttetés kapcsolódik az internethez, és melyik a magánhálózatához.

  Konfigurálás közben meg kell adnia, hogy melyik hálózati összeköttetés kapcsolódik az internethez. Ha helytelen hálózati összeköttetést ad meg, a távelérési VPN-kiszolgáló hibásan fog működni.

 • Itt határozhatja meg, hogy a távoli ügyfelek a magánhálózaton lévő DHCP-kiszolgálótól, vagy közvetlenül a konfigurált távelérési VPN-kiszolgálóról fogadják-e az IP-címeket.

  Ha a magánhálózatában van DHCP-kiszolgáló, a távelérési VPN-kiszolgáló egyszerre 10 címbérletet kaphat a DHCP-kiszolgálótól, amelyeket hozzárendelhet a távoli ügyfelekhez. Ha a magánhálózatban nem található DHCP-kiszolgáló, a távelérési VPN-kiszolgáló egy előre meghatározott címkészletből rendelhet IP-címet a távoli ügyfelekhez. A tartományt a hálózati infrastruktúra alapján kell meghatározni. További információ a következő webhelyen található: RRAS és DHCP (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140605).

 • DHCP használata esetén meg kell határozni, hogy a VPN-ügyfelek küldhetnek-e DHCP-üzeneteket a magánhálózatán lévő DHCP-kiszolgálónak.

  Ha egy DHCP-kiszolgáló ugyanazon az alhálózaton található, mint a távelérési VPN-kiszolgáló, a VPN-ügyfelektől érkező DHCP-üzenetek elérik a DHCP-kiszolgálót a VPN-kapcsolat létrejötte után. Ha a DHCP-kiszolgáló a távelérési VPN-kiszolgáló alhálózatától eltérő alhálózaton van, ellenőrizze, hogy az alhálózatokat összekötő útválasztó képes-e az ügyfelek és a kiszolgáló által küldött DHCP-üzenetek továbbítására.

 • Határozza meg, hogy a VPN-ügyfelek kapcsolódási kérelmeit RADIUS-kiszolgálóval, vagy az éppen beállítani kívánt távelérési VPN-kiszolgálóval szeretné-e hitelesíttetni.

  A RADIUS-kiszolgáló hozzáadása abban az esetben lehet hasznos, ha magánhálózatán több távelérési VPN-kiszolgáló, vezeték nélküli hozzáférési pont, vagy más RADIUS-ügyfelek telepítését tervezi. További tájékoztatás a következő webhelyen található: Hálózati házirend-kiszolgáló (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=139764).

 • Ellenőrizze, hogy minden felhasználó rendelkezik-e táveléréshez konfigurált felhasználói fiókkal.

  A hálózati kapcsolódás előtt a felhasználóknak felhasználói fiókkal kell rendelkezniük a távelérési VPN-kiszolgálón vagy az Active Directory® tartományi szolgáltatásokban. A különálló kiszolgálókon és tartományvezérlőkön található felhasználói fiókok mindegyike rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek meghatározzák, hogy a felhasználó kapcsolódhat-e a hálózathoz. Különálló kiszolgálókon ezeknek a tulajdonságoknak a beállításához kattintson a jobb gombbal a Helyi felhasználók és csoportok megfelelő felhasználói fiókjára, majd válassza a Tulajdonságok parancsot. Tartományvezérlőkön a tulajdonságok beállításához az Active Directory - felhasználók és számítógépek konzolban kattintson a jobb gombbal a kívánt felhasználói fiókra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

További hivatkozások


Tartalom