Az RRAS útválasztó adapterrel továbbítja az egyedi és csoportos címzésű IP-csomagokat. Az útválasztó adaptereknek két típusa van: Az elérhető adapterek az Általános ablaktáblán találhatók típusukkal, hozzárendelt IP-címükkel, a rajtuk áthaladó hálózati forgalom mennyiségével és az állapotukra vonatkozó információval együtt. A listán nem szereplő adapter hozzáadásához kattintson a jobb gombbal az Általános lapra, majd kattintson az Új adapter parancsra.

  • LAN-kapcsolatok. A helyi hálózati kapcsolat fizikai kapcsolat, amely általában egy olyan helyi kapcsolatot képvisel, amely helyi hálózati technológiát használ, például Ethernet hálózatot vagy vezérjeles gyűrűt. A helyi hálózati kapcsolat egy telepített hálózati adaptert reprezentál. A nagytávolságú hálózatok telepített adaptereit időnként helyi hálózati kapcsolat jelöli. Néhány kerettovábbító adapter például külön logikai helyi hálózati kapcsolatot hoz létre minden konfigurált virtuális áramkörhöz. A helyi hálózati kapcsolat mindig aktív, és általában nem igényel hitelesítést az aktiválása.

  • Igény szerinti kapcsolatok. Az igény szerinti kapcsolat egy logikai felület, amely két pont közötti kapcsolatot jelent. A két pont közötti kapcsolat lehet fizikai kapcsolat, például modemeket használó telefonvonalon keresztül összekapcsolt útválasztók kapcsolata, vagy lehet logikai kapcsolat például két útválasztó között, amelyeket egy, az interneten keresztül létrehozott virtuális magánhálózat (VPN) köt össze. Az igény szerinti kapcsolatok lehetnek alkalmi kapcsolatok (amelyek esetében a két pont közötti kapcsolat csak akkor jön létre, ha szükség van rá) vagy állandó kapcsolatok (a két pont közötti kapcsolat a létrejötte után folyamatosan fennmarad). Az igény szerinti kapcsolatok létrehozásához általában hitelesítési eljárásra van szükség. Az igény szerinti kapcsolatok által igényelt eszköz egy eszközport.

A kiszolgálószintű IPv6-tulajdonságok konfigurálásához az IPv6 területen kattintson a jobb gombbal az Általános lapra, majd kattintson a Tulajdonságok elemre az IPv6 - Általános - Tulajdonságok lap megjelenítéséhez.

Az egyedi adapter IPv6-tulajdonságainak konfigurálásához kattintson az IPv6 területen az Általános lapra. A részleteket tartalmazó ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt adapterre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra az IPv6 - Általános - Adapter - Tulajdonságok lap megjelenítéséhez.

További hivatkozások


Tartalom