Ezen a lapon konfigurálhatók a meghatározott adapter IGMP-útválasztó üzemmód-beállításai.

Megjegyzés

A lap beállításai csak akkor konfigurálhatók, ha az IGMP-útválasztó üzemmód engedélyezve van az Általános lapon.

Párbeszédpanel-elemLeírás

Robosztussági változó

A robosztussági változó csomagvesztés szempontjából jellemzi azt az alhálózatot, amelyhez ez a kapcsolat csatlakozik. Az IGMP képes helyreállítani elveszett IGMP-csomagokat (a robosztussági változó 1 értékű). Ajánlott a robosztussági változót 2 vagy nagyobb értékűre állítani. A robosztussági változó alapértelmezett értéke 2.

Lekérdezési időköz (másodperc)

A lekérdezési időköz az útválasztó által küldött általános lekérdezési IGMP-üzenetek között eltelt idő másodpercben (ha az útválasztó a lekérdező ebben az alhálózatban). Az alapértelmezett lekérdezési időköz 125 másodperc.

Lekérdezési válaszidőköz (másodperc)

A lekérdezési válaszidőköz az a maximális idő másodpercben, ameddig az IGMP-útválasztó válaszra vár egy általános lekérdezési üzenetre. Az alapértelmezett lekérdezési válaszidőköz 10 másodperc, és kisebbnek kell lennie a lekérdezési időköznél.

Utolsó tag lekérdezési időköze (ezredmásodperc)

Az utolsó tag lekérdezési időköze az a maximális idő ezredmásodpercben, ameddig az IGMP-útválasztó válaszra vár egy csoportspecifikus lekérdezési üzenetre. Az utolsó tag lekérdezési időköze egyben az egymást követő csoportspecifikus lekérdezési üzenetek között eltelt idő is. Az utolsó tag lekérdezési időközének alapértelmezett értéke 1 másodperc.

Lekérdezési időköz indításkor (másodperc)

A lekérdezési időköz indításkor a lekérdező által az indítás során küldött egymást követő általános lekérdezési üzenetek között eltelt idő másodpercben. Az alapértelmezett lekérdezési időköz indításkor a lekérdezési időköz egynegyede.

Indítás lekérdezési számlálója

Az indítás lekérdezési számlálója az indításkor küldött általános lekérdezési üzenetek száma.

Utolsó taglekérdezési számlálója

Az utolsó taglekérdezési számlálója azon elküldött csoportspecifikus lekérdezési üzenetek száma, amelyeket az útválasztó még azelőtt küldött, hogy feltételezte, hogy a lekérdezni kívánt állomáscsoportnak már nincsenek tagjai ezen a kapcsolaton. Az alapértelmezett utolsó taglekérdezési számláló értéke 2.

Alapértelmezések automatikus újraszámítása

Megadja, hogy a Lekérdezési időköz indításkor, az Indítás lekérdezési számlálója és az Utolsó taglekérdezési számlálója beállítások értékei automatikusan számítódjanak ki a következők alapján:

  • A lekérdezési időköz indításkor a lekérdezési időköz egynegyede.

  • Az indítás lekérdezési számlálójának értéke megegyezik a robosztussági változó értékével.

  • Az utolsó taglekérdezési számlálója beállítás értéke megegyezik a robosztussági változó értékével.

Csoporttagság időtartama (másodperc)

Megjeleníti csoporttagság kiszámított időtartamát. A csoporttagság időtartama az az idő másodpercben, amelynek el kell telnie, mielőtt egy csoportos küldési útválasztó megállapítja, hogy egy állomáscsoportnak már nincsenek tagjai az alhálózaton. A csoporttagság időtartama a következőképpen számítható: (robosztussági változó) * (lekérdezési időköz) + (lekérdezési válaszidőköz).

Másik lekérdező jelenlétének időköze

A másik lekérdező jelenlétének kiszámított időközét jeleníti meg. A másik lekérdező jelenlétének időköze az az idő másodpercben, amelynek el kell telnie, mielőtt egy csoportos küldési útválasztó megállapítja, hogy nem található olyan másik csoportos küldési útválasztó, amely lekérdező lehetne. A másik lekérdező jelenlétének időköze a következőképpen számítható: (robosztussági változó) * (lekérdezési időköz) + (lekérdezési válaszidőköz)/2.

További hivatkozások


Tartalom