A Távvezérlés lapon egy adott felhasználó Távoli asztali szolgáltatások munkamenetének távvezérlési beállításait konfigurálhatja.

Elem Részletek

Távvezérlés engedélyezése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha megfigyelni, vagy aktívan vezérelni kívánja a felhasználó Távoli asztali szolgáltatások munkamenetét.

Ha a felhasználó hozzájárulása nélkül szeretné távvezérelni a munkamenetet, törölje a jelet a Felhasználó engedélye szükséges jelölőnégyzetből.

Vezérlés szintje

A felhasználói munkamenet távvezérlésének szintje.

Ha a Beavatkozás a munkamenetbe beállítást választja, billentyűzet- és egérparancsokkal irányíthatja a munkamenetet.

További szempontok

  • Helyi felhasználói fiók tulajdonságainak konfigurálásához legalább a Rendszergazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A tartományi felhasználói fiókok többsége esetében tulajdonságaik konfigurálásához legalább a Fiókfelelősök csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. Egyes esetekben azonban legalább a Tartománygazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • A Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón futó felhasználói munkamenet távvezérléséről további információt a Windows Server 2008 R2 rendszer Távoli asztali szolgáltatások kezelője eszköze súgójának Felhasználói munkamenet távvezérlése című témaköre tartalmaz.

  • A Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel kapcsolatonként külön konfigurálhatja a távvezérlési beállításokat a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón. A Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel konfigurált távvezérlési beállítások elsőbbséget élveznek a felhasználói fiókok egyéni távvezérlési beállításaival szemben.

  • A távvezérlési beállítások Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón, a Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel történő kapcsolatonkénti konfigurálásáról további információt a Windows Server 2008 R2 rendszerben a Távoli asztali munkamenetgazda beállítása súgójának a Távoli asztali szolgáltatások kapcsolatainak konfigurálásáról szóló témakörében talál.

  • A távvezérlési beállítások csoportházirend-beállításokkal történő konfigurálását a Csoportházirend-beállítások használata című témakör ismerteti.

További hivatkozások