Karta Vzdálené řízení umožňuje konfigurovat nastavení vzdáleného řízení relace služby Vzdálená plocha uživatele.

Položka Podrobnosti

Povolit vzdálené řízení

Vyberte, zda chcete sledovat nebo aktivně řídit uživatelskou relaci služby Vzdálená plocha.

Chcete-li vzdáleně řídit relaci uživatele bez jeho povolení, zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat povolení uživatele.

Úroveň řízení

Upřesněte požadovanou úroveň řízení relace uživatele.

Vyberete-li možnost Interakce s relací uživatele, budete mít možnost vstupovat do relace akcemi klávesnice a myši.

Další požadavky

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti místního uživatelského účtu, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo srovnatelné oprávnění.

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti většiny uživatelských účtů v doméně, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Account Operators nebo srovnatelné oprávnění. V některých případech je nutné být minimálně členem skupiny Domain Admins nebo mít srovnatelné oprávnění.

  • Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

  • Další informace o vzdáleném řízení relace uživatele na serveru Hostitel relací VP naleznete v tématu Vzdálené řízení relace uživatele v nápovědě k nástroji Správce služby Vzdálená plocha v systému Windows Server 2008 R2.

  • Chcete-li na serveru Hostitel relací VP konfigurovat nastavení vzdáleného řízení pro jednotlivá připojení, můžete použít modul snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Nastavení vzdáleného řízení konfigurovaná pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy budou mít přednost před nastaveními vzdáleného řízení konfigurovanými pro konkrétní uživatelský účet.

  • Informace o konfiguraci nastavení vzdáleného řízení pro jednotlivá připojení na serveru Hostitel relací VP pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy naleznete v tématu Konfigurace připojení služby Vzdálená plocha v nápovědě k modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2.

  • Informace o konfiguraci nastavení vzdáleného řízení pomocí nastavení zásad skupiny naleznete v tématu Použití nastavení zásad skupiny.

Další informace