Pomocí modulů snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo Uživatelé a počítače služby Active Directory můžete konfigurovat vlastnosti uživatelského účtu, které jsou specifické pro službu Vzdálená plocha.

Rozšíření Vzdálená plocha přidá karty specifické pro službu Vzdálená plocha na stránku Vlastnosti uživatelského účtu v modulech snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo Uživatelé a počítače služby Active Directory. Jedná se o tyto karty specifické pro službu Vzdálená plocha:

  • Vzdálené řízení

  • Profil služby Vzdálená plocha

  • Prostředí

  • Relace

  • Osobní virtuální plocha

Další informace o Vzdálené ploše najdete na stránce Vzdálená plocha v technickém centru systému Windows Server 2008 R2 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138055 (Stránka může být v angličtině.)).