Rozšíření Vzdálená plocha je možné přidat do modulu snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo do modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Rozšíření Vzdálená plocha přidá na stránku Vlastnosti uživatelského účtu karty specifické pro službu Vzdálená plocha. Jedná se o tyto karty specifické pro službu Vzdálená plocha:

 • Vzdálené řízení

 • Profil služby Vzdálená plocha

 • Prostředí

 • Relace

 • Osobní virtuální plocha

Poznámka

Rozšíření Vzdálená plocha se instaluje automaticky při instalaci služby Vzdálená plocha.

Přidání rozšíření Vzdálená plocha do modulu snap-in Místní uživatelé a skupiny
 1. Spusťte konzolu MMC (Microsoft Management Console). Chcete-li spustit konzolu MMC, klikněte na nabídku Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte text mmc a potom stiskněte klávesu ENTER.

 2. V nabídce Soubor klikněte na možnost Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in klikněte v seznamu Moduly snap-in k dispozici na položku Místní uživatelé a skupiny a poté klikněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Zvolit cílový počítač vyberte počítač, ve kterém chcete spravovat místní uživatele a skupiny, a potom klikněte na tlačítko Dokončit.

 5. V seznamu Vybrané moduly snap-in klikněte na možnost Místní uživatelé a skupiny a pak klikněte na tlačítko Upravit rozšíření.

 6. V dialogovém okně Rozšíření modulu Místní uživatelé a skupiny proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte možnost Vždy povolit všechna dostupná rozšíření. Toto je výchozí nastavení. Políčko Služba Vzdálená plocha - rozšíření bude automaticky zaškrtnuto.

  • Vyberte možnost Povolit pouze vybraná rozšíření a zaškrtněte políčko Služba Vzdálená plocha - rozšíření.

 7. Klikněte na tlačítko OK a potom dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in.

Přidání rozšíření Vzdálená plocha do modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory
 1. Spusťte konzolu MMC (Microsoft Management Console). Chcete-li spustit konzolu MMC, klikněte na nabídku Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte text mmc a potom stiskněte klávesu ENTER.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in klikněte v seznamu Moduly snap-in k dispozici na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté klikněte na tlačítko Přidat.

 4. V seznamu Vybrané moduly snap-in klikněte na možnost Uživatelé a počítače služby Active Directory a pak klikněte na tlačítko Upravit rozšíření.

 5. V dialogovém okně Rozšíření modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte možnost Vždy povolit všechna dostupná rozšíření. Toto je výchozí nastavení. Políčko Služba Vzdálená plocha - rozšíření bude automaticky zaškrtnuto.

  • Vyberte možnost Povolit pouze vybraná rozšíření a zaškrtněte políčko Služba Vzdálená plocha - rozšíření.

 6. Klikněte na tlačítko OK a potom dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in.