Rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego można dodać do przystawki Użytkownicy i grupy lokalne lub do przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego dodaje do arkusza Właściwości konta użytkownika karty specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego. Karty specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego to:

 • Zdalne sterowanie

 • Profil składnika Usługi pulpitu zdalnego

 • Środowisko

 • Sesje

 • Osobisty pulpit wirtualny

Uwaga

Rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego jest instalowane automatycznie podczas instalacji składnika Usługi pulpitu zdalnego.

Aby dodać rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego do przystawki Użytkownicy i grupy lokalne
 1. Otwórz program Microsoft Management Console. Aby otworzyć program Microsoft Management Console, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawek wybierz z listy Dostępne przystawki pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie komputera docelowego wybierz komputer, którym ma zarządzać przystawka Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 5. Z listy Wybrane przystawki wybierz pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij przycisk Edytuj rozszerzenia.

 6. W oknie dialogowym Rozszerzenia dla Użytkownicy i grupy lokalne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Zawsze włączaj wszystkie dostępne rozszerzenia. Jest to ustawienie domyślne. Pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego - rozszerzenie jest automatycznie zaznaczone.

  • Wybierz opcję Włącz tylko wybrane rozszerzenia i zaznacz pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego - rozszerzenie.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie przystawek.

Aby dodać rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego do przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
 1. Otwórz program Microsoft Management Console. Aby otworzyć program Microsoft Management Console, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawek wybierz z listy Dostępne przystawki pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Z listy Wybrane przystawki wybierz pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie kliknij przycisk Edytuj rozszerzenia.

 5. W oknie dialogowym Rozszerzenia dla Użytkownicy i komputery usługi Active Directory wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Zawsze włączaj wszystkie dostępne rozszerzenia. Jest to ustawienie domyślne. Pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego - rozszerzenie jest automatycznie zaznaczone.

  • Wybierz opcję Włącz tylko wybrane rozszerzenia i zaznacz pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego - rozszerzenie.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie przystawek.