Rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego dodaje następujące karty do arkusza Właściwości konta użytkownika w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne oraz w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory: