Karta Sesje umożliwia konfigurowanie ustawień limitu czasu i ponownego łączenia dla sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego.

Element Szczegóły

Zakończ sesję odłączoną

Określ maksymalną ilość czasu utrzymywania aktywności rozłączonej sesji użytkownika na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego. Określenie opcji Nigdy spowoduje, że rozłączona sesja użytkownika będzie utrzymywana przez nieograniczony czas.

Gdy sesja jest rozłączona, uruchomione programy są nadal aktywne, nawet jeśli użytkownik nie jest już aktywnie połączony.

Limit sesji aktywnych

Określ maksymalną ilość czasu aktywności sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownika przed automatycznym rozłączeniem lub zakończeniem sesji.

Dwie minuty przed rozłączeniem lub zakończeniem sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, co umożliwia zapisanie otwartych plików i zamknięcie programów.

Limit czasu bezczynności sesji

Określ maksymalną ilość czasu bezczynności (bez wprowadzania danych przez użytkownika) aktywnej sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego przed automatycznym rozłączeniem lub zakończeniem sesji.

Dwie minuty przed rozłączeniem lub zakończeniem sesji użytkownik odbiera ostrzeżenie, co umożliwia naciśnięcie klawisza lub poruszenie myszą w celu utrzymania aktywności sesji.

Po osiągnięciu limitu sesji lub zerwaniu połączenia

Określ, czy sesja składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownika ma być rozłączana czy kończona po osiągnięciu limitu aktywności sesji lub limitu czasu bezczynności sesji.

Jeśli sesja użytkownika zostanie rozłączona, programy uruchomione przez użytkownika pozostaną aktywne, nawet jeśli użytkownik nie jest już aktywnie połączony.

Po zakończeniu sesji użytkownika musi on ustanowić nową sesję składnika Usługi pulpitu zdalnego z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Zezwalaj na ponowne połączenie

Określ, czy użytkownik może ponownie połączyć się z rozłączoną sesją na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego z dowolnego komputera.

Opcja Tylko od klienta początkowego nie jest obecnie używana przez usługi pulpitu zdalnego systemu Windows Server.

Uwagi dodatkowe

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości lokalnego konta użytkownika jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej.

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej.

  • Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Ustawienia limitu czasu sesji dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego można konfigurować przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Ustawienia limitu czasu sesji skonfigurowane za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego mają pierwszeństwo przed ustawieniami limitu czasu sesji skonfigurowanymi dla określonego konta użytkownika.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień limitu czasu i ponownego łączenia dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz temat dotyczący konfigurowania połączeń składnika Usługi pulpitu zdalnego w Pomocy przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień limitu czasu i ponownego łączenia przy użyciu ustawień zasad grupy, zobacz temat Używanie ustawień zasad grupy.

Dodatkowe informacje