W tej sekcji zawarto informacje na temat konfigurowania właściwości konta użytkownika specyficznych dla składnika Usługi pulpitu zdalnego. Obejmuje ona następujące tematy: