I det här avsnittet finns information om hur du konfigurerar Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper för användarkonton. Följande ämnen berörs: