Du kan tilldela en användare i Active Directory Domain Services (AD DS) en särskild virtuell dator som kan användas som en personligt virtuellt skrivbord, som användaren sedan kommer åt genom att använda RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning.

Följande är viktiga överväganden när en personligt virtuellt skrivbord tilldelas till en användare i AD DS:

 • Användaren och den virtuella datorn måste båda vara medlemmar i en Active Directory-domän.

 • En användare kan bara tilldelas en personligt virtuellt skrivbord åt gången.

 • En dator kan bara tilldelas som en personligt virtuellt skrivbord till en användare åt gången.

 • Den funktionella nivån för Active Directory-domänen måste vara minst Windows Server 2008.

 • Du måste använda verktyget Active Directory – användare och datorer från Windows Server 2008 R2.

Om du vill göra personligt virtuellt skrivbord:er tillgängliga för användare, måste du använda verktyget Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord på Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord-servern. Mer information finns i hjälpen för Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord i Windows Server 2008 R2.

Använd nedanstående procedur för att tilldela ett personligt virtuellt skrivbord till en användare i AD DS.

För konfigurering av egenskaperna för de flesta domänanvändarkonton krävs minst medlemskap i gruppen Kontoansvariga eller motsvarande. I vissa fall krävs minst medlemskap i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Tilldela ett personligt virtuellt skrivbord till en användare i AD DS
 1. Öppna Active Directory – användare och datorer. Om du vill öppna Active Directory – användare och datorer, loggar du in på en dator där Active Directory – användare och datorer har installerats (t.ex. på en Active Directory-domänkontrollant), klicka på Start, på Kör, skriv dsa.msc och klicka sedan på OK.

 2. Leta upp det användarkonto som du vill tilldela ett personligt virtuellt skrivbord till.

 3. Högerklicka på användarkontot och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Markera kryssrutan Aktivera åtkomst till personligt virtuellt skrivbord för den här användaren på fliken Personligt virtuellt skrivbord.

 5. Skriv det fullständiga domännamnet (FQDN) för den dator som du vill tilldela användaren till, i rutan Datornamn. Du hittar namnet på datorn genom att klicka på Bläddra och sedan på Avancerat för att komma till dialogrutan Välj dator där du kan söka efter datorn.

  Viktigt!

  Namnet på den virtuella datorn i verktyget Hyper-V-hanteraren måste överensstämma med FQDN:n för datorn.

 6. Klicka på OK för att spara valet och stänga dialogrutan Egenskaper.

Om du vill ta bort en tilldelning avmarkerar du kryssrutan Aktivera åtkomst till personligt virtuellt skrivbord för den här användaren. Du kan även använda verktyget ADSI-redigering för att rensa värdet i attributet msTSPrimaryDesktop i egenskaperna för användarkontot.

Ytterligare referenser