Fjärrskrivbordstjänster-specifika grupprincipinställningar kan användas för automatisk tillämpning av en standardkonfiguration på en eller flera RD-sessionsvärd-servrar eller på en användargrupp. Du hittar Fjärrskrivbordstjänster-specifika grupprincipinställningar på följande platser i antingen Redigeraren för lokala grupprinciper eller i konsolen Grupprinciphantering:

  • Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster

  • Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster

Fjärrskrivbordstjänster-inställningar som har konfigurerats med hjälp av grupprinciper åsidosätter följande:

  • Egenskaper för användarkonto som konfigurerats i snapin-modulen Lokala användare och grupper eller snapin-modulen Active Directory – användare och datorer

  • Anslutningsspecifika inställningar konfigurerade med snapin-modulen Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner

Här följer en lista över några av de Fjärrskrivbordstjänster-specifika grupprincipinställningar som är relaterade till de Fjärrskrivbordstjänster-inställningar som kan konfigureras för ett användarkonto.

Namnet på grupprincipinställningen Sökväg till grupprincipinställningen

Ange hemkatalog för Användare av fjärrskrivbord

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Profiler

Ange sökväg till central användarprofil för fjärrskrivbord

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Profiler

Starta ett program när anslutning upprättas

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Miljö för fjärrsession

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Miljö för fjärrsession

Tillåt inte omdirigering av drivrutiner

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Omdirigering av enhet och resurs

Tillåt inte omdirigering av klientskrivare

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Omdirigering av skrivare

Ange en tidsgräns för frånkopplade sessioner

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Ange en tidsgräns för aktiva men vilande RD-sessionsvärd-serversessioner

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Ange en tidsgräns för aktiva RD-sessionsvärd-serversessioner

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Avbryt sessioner när tidsgräns nås

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Tidsgränser för session

Ange regler för fjärrstyrning av RD-sessionsvärd-serversessioner

Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Anslutningar

Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Anslutningar

 

Mer information om grupprincipinställningar för fjärrskrivbordstjänster finns i Teknisk referens för Fjärrskrivbordstjänster på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134).