Fjärrskrivbordstjänster-tillägget kan du lägga till i snapin-modulen Lokala användare och grupper eller i snapin-modulen Active Directory – användare och datorer.

Med Fjärrskrivbordstjänster-tillägget lägger du till Fjärrskrivbordstjänster-specifika flikar på arket Egenskaper för ett användarkonto. De Fjärrskrivbordstjänster-specifika flikarna är:

 • Fjärrkontroll

 • FjärrskrivbordstjänsterProfil

 • Miljö

 • Sessioner

 • Personligt virtuellt skrivbord

OBS

Fjärrskrivbordstjänster-tillägget installeras automatiskt när Fjärrskrivbordstjänster installeras.

Lägga till Fjärrskrivbordstjänster-tillägget i Lokala användare och grupper
 1. Öppna Microsoft Management Console. Det gör du genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva mmc och klicka på RETUR.

 2. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Välj Lokala användare och grupper i listan Tillgängliga snapin-moduler i dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-moduler och klicka sedan på Lägg till.

 4. Välj den dator du vill hantera med Lokala användare och grupper i dialogrutan Välj måldator och klicka på Slutför.

 5. Välj Lokala användare och grupper i listan Valda snapin-moduler och klicka på Redigera tillägg.

 6. I dialogrutan Tillägg för lokala användare och grupper väljer du sedan något av följande:

  • Välj Aktivera alltid alla tillgängliga tillägg. Detta är standardinställningen. Kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster - tillägg markeras automatiskt.

  • Välj Aktivera bara valda tillägg och markera sedan kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster - tillägg.

 7. Klicka på OK och stäng dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-moduler genom att klicka på OK.

Lägga till Fjärrskrivbordstjänster-tillägget i Active Directory – användare och datorer
 1. Öppna Microsoft Management Console. Det gör du genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva mmc och klicka på RETUR.

 2. Klicka på Lägg till/Ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Välj Active Directory – användare och datorer i listan Tillgängliga snapin-moduler i dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-moduler och klicka sedan på Lägg till.

 4. Välj Active Directory – användare och datorer i listan Valda snapin-moduler och klicka på Redigera tillägg.

 5. I dialogrutan Tillägg för Active Directory – användare och datorer väljer du sedan något av följande:

  • Välj Aktivera alltid alla tillgängliga tillägg. Detta är standardinställningen. Kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster - tillägg markeras automatiskt.

  • Välj Aktivera bara valda tillägg och markera sedan kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster - tillägg.

 6. Klicka på OK och stäng dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-moduler genom att klicka på OK.