Med Fjärrskrivbordstjänster kan du konfigurera användarprofilmiljö när en användare fjärransluter till en RD-sessionsvärd-server.

Post Information

Sökväg till profil

Ange den sökväg till profil som tilldelats användaren när användaren ansluter till en RD-sessionsvärd-server.

Tilldela användaren en separat profil för Fjärrskrivbordstjänster-sessioner. Många av de alternativ som sparas i profiler, som skärmsläckare och animerade menyeffekter, lämpar sig inte vid användningen av Fjärrskrivbordstjänster.

Fjärrskrivbordstjänster Arbetsmapp

Ange sökvägen till den arbetsmapp som ska användas vid Fjärrskrivbordstjänster-sessioner. Det kan vara antingen en lokal mapp eller en mapp på en nätverksenhet.

Neka användaren att logga in på RD-sessionsvärd

Ange om användaren ska kunna ansluta till RD-sessionsvärd-servrar.

Även om kryssrutan inte är markerad måste användaren ha tillstånd för att kunna ansluta till en RD-sessionsvärd-server. Gruppen Användare av fjärrskrivbord på RD-sessionsvärd-servern används för att ge användare och grupper tillstånd att logga in på en RD-sessionsvärd-server.

Ytterligare hänsyn

  • Om du vill kunna konfigurera egenskaperna för ett lokalt användarkonto krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande.

  • För konfigurering av egenskaperna för de flesta domänanvändarkonton krävs minst medlemskap i gruppen Kontoansvariga eller motsvarande. I vissa fall krävs minst medlemskap i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande.

  • Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Om du inte konfigurerar en sökväg till profil eller arbetsmapp på fliken Profil för fjärrskrivbordstjänster används inställningarna på fliken Profil, även för fjärranslutningar. Om du har gjort inställningar på båda flikar kommer inställningarna på fliken Profil för fjärrskrivbordstjänster att åsidosätta inställningarna på fliken Profil vid fjärranslutningar.

  • Mer information om konfigurering av profilinställningar med hjälp av grupprincipinställningar finns i avsnittetTillämpa grupprincipinställningar.

  • Mer information om hur du implementerar användarprofiler för användare som ansluter till en RD-sessionsvärd-server finns på Fjärrskrivbordstjänster-sidan för Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=138055 (sidan kan vara på engelska) ).

Ytterligare referenser