A Távoli asztali szolgáltatások profilja lapon a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálóhoz távolról kapcsolódó felhasználó környezeti profilja konfigurálható.

Elem Részletek

Profil elérési útja

Itt adható meg a felhasználóhoz a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálóhoz történő csatlakozáskor rendelt profil elérési útja.

A felhasználó Távoli asztali szolgáltatások munkameneteihez rendeljen hozzá külön profilt. A profilokban tárolt általános beállítások többsége, például a képernyővédők és az animált menük, nem kívánatosak a Távoli asztali szolgáltatások használatakor.

Távoli asztali szolgáltatások kezdőkönyvtára

Itt adható meg a Távoli asztali szolgáltatások munkamenetekben használt kezdőmappa elérési útja. A mappa lehet helyi meghajtó vagy hálózati megosztás is.

A Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálóra való bejelentkezés megtagadása ezen felhasználó esetében

A Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálóhoz való kapcsolódás tiltása.

A felhasználónak akkor is jogosultsággal kell rendelkeznie a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálóhoz történő kapcsolódásra, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve. A Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálókon az Asztal távoli felhasználói csoport biztosítja a felhasználóknak és csoportoknak a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálókra távolról történő bejelentkezéshez szükséges jogosultságot.

További szempontok

  • Helyi felhasználói fiók tulajdonságainak konfigurálásához legalább a Rendszergazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A tartományi felhasználói fiókok többsége esetében tulajdonságaik konfigurálásához legalább a Fiókfelelősök csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. Egyes esetekben azonban legalább a Tartománygazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Ha nem adja meg a profil elérési útját vagy a kezdőmappát a Távoli asztali szolgáltatások profilja lapon, a rendszer távoli kapcsolatok esetén is a Profil lapon megadott beállításokat használja. Ha a beállításokat mindkét lapon megadta, a Távoli asztali szolgáltatások profilja lapon megadott beállítások elsőbbséget élveznek a távoli kapcsolatok Profil lapján megadott beállításokkal szemben.

  • A profilbeállítások csoportházirend-beállításokkal történő konfigurálását a Csoportházirend-beállítások használata című témakör ismerteti.

  • A Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálókhoz kapcsolódó felhasználók profiljainak alkalmazásával kapcsolatos további információkat talál a Windows Server 2008 R2 TechCenter webhely Távoli asztali szolgáltatások lapján: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=138055 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

További hivatkozások