A Munkamenetek lapon a Távoli asztali szolgáltatások munkameneteinek időtúllépése és újrakapcsolódása konfigurálható.

Elem Részletek

Leválasztott munkamenet befejezése

Időkorlát, melynek túllépéséig a leválasztott munkamenet aktív marad a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón. Soha beállítás esetén a leválasztott munkamenetet a távoli asztali kiszolgáló korlátlan ideig fenntartja.

Leválasztott állapotú munkamenet esetén a futó programok aktívak maradnak még akkor is, ha a felhasználó nem csatlakozik aktívan.

Aktív kapcsolat időkorlátja

Időkorlát, melynek eléréséig a felhasználó Távoli asztali szolgáltatások munkamenete aktív maradhat. Túllépésekor a távoli asztali kiszolgáló a munkamenetet automatikusan leválasztja vagy befejezi.

Két perccel a Távoli asztali szolgáltatások munkamenetének leválasztása vagy befejezése előtt a felhasználó figyelmeztetést kap, így lehetősége van a nyitott fájlok mentésére és a programok bezárására.

Üresjárat időkorlátja

Időkorlát, melynek eléréséig a Távoli asztali szolgáltatások munkamenete üresjáratban (felhasználói beavatkozás nélkül) maradhat. Túllépésekor a kiszolgáló a munkamenetet automatikusan leválasztja vagy befejezi.

Két perccel a terminálszolgáltatások munkamenetének leválasztása vagy befejezése előtt a felhasználó figyelmeztetést kap, így lehetősége van a nyitott fájlok mentésére, programok bezárására.

Munkamenet korlátjának elérésekor vagy a kapcsolat megszakadásakor

Ez a beállítás határozza meg az aktív kapcsolat vagy az üresjárat időkorlátjának túllépése esetén végrehajtandó műveletet, amely lehet a Távoli asztali szolgáltatások munkamenet befejezése vagy a kapcsolat bontása.

Ha a felhasználói munkamenetet a kiszolgáló leválasztja, a futó programok aktívak maradnak még akkor is, ha a felhasználó nem csatlakozik aktívan.

A felhasználói munkamenet befejezésekor a felhasználónak újra létre kell hoznia a Távoli asztali szolgáltatások munkamenetét a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón.

Visszacsatlakozás engedélyezése

Megadja, hogy a felhasználó visszacsatlakozhat-e bármely számítógépről a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón futó, leválasztott felhasználói munkamenethez.

A Csak a kapcsolatot eredetileg kezdeményező ügyféltől beállítást a Windows Server távoli asztali szolgáltatásai jelenleg nem használják.

További szempontok

  • Helyi felhasználói fiók tulajdonságainak konfigurálásához legalább a Rendszergazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A tartományi felhasználói fiókok többsége esetében tulajdonságaik konfigurálásához legalább a Fiókfelelősök csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. Egyes esetekben azonban legalább a Tartománygazdák csoporthoz, vagy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia.

  • A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • A Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel kapcsolatonként külön konfigurálhatja a munkamenetek időkorlátait a Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón. A Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel konfigurált időkorlátok elsőbbséget élveznek a felhasználói fiókok egyéni időkorlát-beállításaival szemben.

  • Az időkorlát- és újrakapcsolódási beállítások Távoli asztali munkamenetgazda kiszolgálón, a Távoli asztali munkamenetgazda beállítása eszközzel történő kapcsolatonkénti konfigurálásáról további információt a Windows Server 2008 R2 rendszerben a Távoli asztali munkamenetgazda beállítása súgójának a Távoli asztali szolgáltatások kapcsolatainak konfigurálásáról szóló témakörében talál.

  • Az időtúllépési és újrakapcsolódási beállítások csoportházirend-beállításokkal történő konfigurálását a Csoportházirend-beállítások használata című témakör ismerteti.

További hivatkozások