På fliken Sessioner kan du konfigurera inställningar för timeout och återanslutning vid Fjärrskrivbordstjänster-sessioner.

Post Information

Avsluta en frånkopplad session

Ange hur länge en frånkopplad användarsession ska vara aktiv på servern för RD-sessionsvärd. Om du anger Aldrig hålls användarens frånkopplade session aktiv under obegränsad tid.

När en session är i frånkopplat tillstånd hålls de program som körs aktiva trots att användaren inte längre är aktivt ansluten.

Tidsgräns för aktiv session

Ange hur lång tid som ska gå innan en användares aktiva Fjärrskrivbordstjänster-session automatiskt kopplas från eller avslutas.

Användaren får en varning två minuter innan Fjärrskrivbordstjänster-sessionen kopplas från eller avslutas, för att hinna spara öppna filer och avsluta program.

Tidsgräns för session utan aktivitet

Ange hur lång tid som ska gå innan en användares inaktiva Fjärrskrivbordstjänster-session (ingen användaraktivitet) automatiskt kopplas från eller avslutas.

Användaren får en varning två minuter innan sessionen kopplas från eller avslutas, för att hinna trycka på någon tangent eller flytta musen och hålla sessionen aktiv.

Gör följande när sessionsgränsen nås eller anslutningen avbryts

Ange om användarens Fjärrskrivbordstjänster-session ska kopplas från eller avslutas när tidsgränsen för en aktiv eller inaktiv session nås.

Om användarsessionen kopplas från hålls de program som körs aktiva trots att användaren inte längre är aktivt ansluten.

Om användarsessionen avslutas måste användaren upprätta en ny Fjärrskrivbordstjänster-session med en RD-sessionsvärd-server.

Tillåt återanslutning

Ange om användaren ska kunna återansluta till en frånkopplad session på en RD-sessionsvärd-server från vilken dator som helst.

Alternativet Endast från den ursprungliga klienten används för närvarande inte av Fjärrskrivbordstjänsten i Windows Server.

Ytterligare hänsyn

  • Om du vill kunna konfigurera egenskaperna för ett lokalt användarkonto krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande.

  • För konfigurering av egenskaperna för de flesta domänanvändarkonton krävs minst medlemskap i gruppen Kontoansvariga eller motsvarande. I vissa fall krävs minst medlemskap i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande.

  • Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Du kan använda Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner till att konfigurera inställningar för sessionstimeout för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server. Inställningar för sessionstimeout som utförs med Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner åsidosätter timeoutinställningar som har konfigurerats för ett visst användarkonto.

  • Information om konfigurering av inställningar för sessionstimeout för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server med hjälp av Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner finns i avsnittet om Konfigurering av Fjärrskrivbordstjänster-anslutningar i Fjärrskrivbordstjänster-hjälpen i Windows Server 2008 R2.

  • Mer information om konfigurering av inställningar för timeout och återanslutning med hjälp av grupprincipinställningar finns i avsnittet Tillämpa grupprincipinställningar.

Ytterligare referenser