Med Fjärrskrivbordstjänster-tillägget lägger du till följande flikar på arket Egenskaper för ett användarkonto i snapin-modulen Lokala användare och grupper och snapin-modulen Active Directory – användare och datorer: