På fliken Fjärrkontroll kan du konfigurera inställningar för fjärrstyrning av en användares Fjärrskrivbordstjänster-session.

Post Information

Aktivera fjärrstyrning

Ange om du vill kunna observera eller aktivt styra användarens Fjärrskrivbordstjänster-session.

Om du vill kunna fjärrstyra användarens session utan användarens tillstånd avmarkerar du kryssrutan Kräv användarens tillstånd.

Kontrollnivå

Ange hur stor kontroll du vill ha över användarens session.

Om du markerar Samverka med sessionen kan du använda tangentåtgärder och musåtgärder under själva sessionen.

Ytterligare hänsyn

  • Om du vill kunna konfigurera egenskaperna för ett lokalt användarkonto krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande.

  • För konfigurering av egenskaperna för de flesta domänanvändarkonton krävs minst medlemskap i gruppen Kontoansvariga eller motsvarande. I vissa fall krävs minst medlemskap i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande.

  • Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Mer information om fjärrstyrning av användarsessioner på en RD-sessionsvärd-server finns i avsnittet Fjärrstyra en användarsession i Hanteraren för fjärrskrivbordstjänsterhjälpen till Windows Server 2008 R2

  • Du kan använda Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner till att konfigurera fjärrkontrollinställningar för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server. Inställningar för fjärrstyrning som utförs med Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner åsidosätter inställningar för fjärrstyrning som utförs för ett visst användarkonto.

  • Information om konfigurering av miljöinställningar för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server med hjälp av Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner finns i avsnittet om Konfigurering av Fjärrskrivbordstjänster-anslutningar i Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner-hjälpen i Windows Server 2008 R2.

  • Mer information om konfigurering av inställningar för fjärrstyrning med hjälp av grupprincipinställningar finns i avsnittet Tillämpa grupprincipinställningar.

Ytterligare referenser