Med hjälp av snapin-modulen Lokala användare och grupper och snapin-modulen Active Directory – användare och datorer kan du konfigurera Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper för användarkonton. Du kan konfigurera följande Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper för användarkonton:

  • Fjärrkontroll

  • Profil för Fjärrskrivbordstjänster

  • Miljö

  • Sessioner

  • Personligt virtuellt skrivbord

Du kan också konfigurera många av dessa Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper med något av följande:

  • Snapin-modulen Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner

  • Fjärrskrivbordstjänster-specifika grupprincipinställningar

Du kan använda Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner för konfigurering av inställningar för varje enskild anslutning på en Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host)-server. Du kan konfigurera följande inställningar med hjälp av Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner:

  • Fjärrkontroll

  • Miljö

  • Sessioner

Inställningar som konfigureras med Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner åsidosätter de egenskaper för användarkonto som har konfigurerats i Lokala användare och grupper eller Active Directory – användare och datorer.

Det finns ytterligare inställningar för varje enskild anslutning som du kan konfigurera med Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner. Mer information om konfiguration av anslutningsspecifika inställningar för Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner finns i avsnittet om konfiguration av Fjärrskrivbordstjänster-anslutningar i hjälpen till Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner i Windows Server 2008 R2.

Mer information om konfiguration av Fjärrskrivbordstjänster-specifika egenskaper med hjälp av grupprincipinställningar finns i avsnittetTillämpa grupprincipinställningar.