Właściwości konta użytkownika specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego można konfigurować przy użyciu przystawki Użytkownicy i grupy lokalne lub przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Można skonfigurować następujące właściwości konta użytkownika specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego:

  • Zdalne sterowanie

  • Profil składnika Usługi pulpitu zdalnego

  • Środowisko

  • Sesje

  • Osobisty pulpit wirtualny

Wiele z tych właściwości specyficznych dla składnika Usługi pulpitu zdalnego można też konfigurować przy użyciu dowolnej z następujących funkcji:

  • Przystawka Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego

  • Ustawienia zasad grupy specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego

Przystawka Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego służy do konfigurowania ustawień dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego. Za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego można konfigurować następujące ustawienia:

  • Zdalne sterowanie

  • Środowisko

  • Sesje

Ustawienia skonfigurowane za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego będą miały pierwszeństwo przed właściwościami konta użytkownika skonfigurowanymi w przystawkach Użytkownicy i grupy lokalne oraz Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Istnieją dodatkowe ustawienia dla każdego połączenia, które można skonfigurować za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień dla każdego połączenia za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz temat dotyczący konfigurowania połączeń składnika Usługi pulpitu zdalnego w Pomocy przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania właściwości specyficznych dla składnika Usługi pulpitu zdalnego przy użyciu ustawień zasad grupy, zobacz temat Używanie ustawień zasad grupy.