Yerel Kullanıcılar ve Gruplar ek bileşenini veya Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini kullanarak Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik kullanıcı hesabı özelliklerini yapılandırabilirsiniz. Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik yapılandırabileceğiniz kullanıcı hesabı özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Uzaktan Denetim

  • Uzak Masaüstü Hizmetleri Profil

  • Ortam

  • Oturumlar

  • Kişisel Sanal Masaüstü

Aşağıdakilerden birini kullanarak bu Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne özel özelliklerin de çoğunu yapılandırabilirsiniz.

  • Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması ek bileşeni

  • Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne özel Grup İlkesi ayarları

Bir Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusu üzerinde bağlantı bazındaki ayarları yapılandırmak için Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması öğesini kullanabilirsiniz. Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması'nı kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:

  • Uzaktan Denetim

  • Ortam

  • Oturumlar

Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması kullanılarak yapılandırılan ayarlar, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar veya Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenlerinde yapılandırılan kullanıcı hesabı özelliklerinden öncelikli olacaktır.

Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması kullanılarak yapılandırılabilen bağlantı bazında ek ayarlar mevcuttur. Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması kullanarak bağlantı bazındaki ayarları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması Yardımı içindeki "Uzak Masaüstü Hizmetleri Bağlantılarını Yapılandırma" konusuna bakın.

Grup İlkesi ayarlarını kullanarak Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik özellikleri yapılandırma hakkında bilgi için, bkz. Grup İlkesi Ayarlarını Kullanma.