U kunt specifieke eigenschappen voor gebruikersaccounts configureren voor Extern bureaublad-services met behulp van de module Lokale gebruikers en groepen of de module Active Directory - gebruikers en computers. U kunt voor Extern bureaublad-services de volgende specifieke eigenschappen voor gebruikersaccounts configureren:

  • Extern beheer

  • Extern bureaublad-services-profiel

  • Omgeving

  • Sessies

  • Persoonlijk virtueel bureaublad

U kunt ook veel van de volgende specifieke eigenschappen voor Extern bureaublad-services configureren met behulp van:

  • De module Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie

  • Voor Extern bureaublad-services specifieke groepsbeleidsinstellingen

Met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u instellingen configureren voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server. Met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u de volgende instellingen configureren:

  • Extern beheer

  • Omgeving

  • Sessies

Instellingen die zijn geconfigureerd met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie hebben voorrang op de eigenschappen voor gebruikersaccounts die zijn geconfigureerd in Lokale gebruikers en groepen of Active Directory - gebruikers en computers.

Met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u extra instellingen configureren voor afzonderlijke verbindingen. Zie het onderwerp 'Extern bureaublad-services-verbindingen configureren' in de Help voor Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het configureren van instellingen voor afzonderlijke verbindingen met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

Zie Instellingen voor groepsbeleid gebruiken voor informatie over configureren van specifieke eigenschappen voor Extern bureaublad-services met behulp van instellingen voor groepsbeleid.