Op het tabblad Omgeving kunt u de opstartomgeving configureren voor een Extern bureaublad-services-client.

Onderdeel Details

Programma starten

Hier geeft u het programma op dat wordt gestart wanneer de gebruiker verbinding maakt met een Extern bureaublad-sessiehost-server. Het opgegeven programma is het enige programma dat de gebruiker kan gebruiken in de Extern bureaublad-services-sessie. Wanneer de gebruiker het programma sluit, wordt ook de verbinding met de Extern bureaublad-sessiehost-server gesloten.

Als u een werkmap ter beschikking wilt stellen, geeft u de locatie van de map op in het vak Beginnen in.

Clientapparaten

Hiermee geeft u aan of de lokale stations en printers beschikbaar zijn in de Extern bureaublad-services-sessie wanneer een gebruiker verbinding maakt met een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Het selectievakje Clientstations bij aanmelden verbinden wordt in Extern bureaublad-services van Windows Server niet gebruikt.

Als op het systeem van de gebruiker meerdere lokale printers zijn geconfigureerd, kunt u afdruktaken in de Extern bureaublad-services-sessie omleiden naar de standaardprinter op de lokale computer van de gebruiker door Hoofdprinter van client als standaardprinter instellen te selecteren.

Aanvullende overwegingen

  • U kunt de eigenschappen van een lokaal gebruikersaccount alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Administrators of een vergelijkbare groep.

  • U kunt de eigenschappen van de meeste domeingebruikersaccounts alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Accountoperators of een vergelijkbare groep. In bepaalde gevallen moet uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaken van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

  • Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u omgevingsinstellingen configureren voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server. Omgevingsinstellingen die zijn geconfigureerd met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie hebben voorrang op de omgevingsinstellingen die zijn geconfigureerd voor een bepaald gebruikersaccount.

  • Zie het onderwerp 'Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie-verbindingen configureren' in de Help voor Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het configureren van omgevingsinstellingen voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

  • Zie Instellingen voor groepsbeleid gebruiken voor informatie over het configureren van omgevingsinstellingen met behulp van instellingen voor groepsbeleid.

Aanvullende naslaginformatie