Karta Prostředí umožňuje konfiguraci spouštěcího prostředí klienta služby Vzdálená plocha.

Položka Podrobnosti

Spouštěcí program

Zadejte program, který se spustí při každém připojení uživatele k serveru Hostitel relací VP. Zadaný program bude jediný, který uživatel v relaci služby Vzdálená plocha bude moci používat. Když uživatel program ukončí, připojení k serveru Hostitel relací VP bude také ukončeno.

Chcete-li uživateli poskytnout pracovní složku, zadejte její umístění do pole Spouštěcí složka.

Klientská zařízení

Zadejte, zda místní jednotky a tiskárny uživatele budou dostupné v relaci služby Vzdálená plocha, když se uživatel připojí k serveru Hostitel relací VP.

Zaškrtávací políčko Připojit klientské jednotky při přihlášení nyní služba Vzdálená plocha v systému Windows Server nepoužívá.

Má-li uživatel nastaveno několik místních tiskáren, můžete směrovat tiskové úlohy v relaci služby Vzdálená plocha na výchozí tiskárnu v místním počítači uživatele zaškrtnutím políčka Jako výchozí nastavit hlavní tiskárnu klienta.

Další požadavky

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti místního uživatelského účtu, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo srovnatelné oprávnění.

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti většiny uživatelských účtů v doméně, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Account Operators nebo srovnatelné oprávnění. V některých případech je nutné být minimálně členem skupiny Domain Admins nebo mít srovnatelné oprávnění.

  • Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

  • Chcete-li na serveru Hostitel relací VP konfigurovat nastavení prostředí pro jednotlivá připojení, můžete použít modul snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Nastavení prostředí konfigurovaná pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy budou mít přednost před nastaveními prostředí konfigurovanými pro konkrétní uživatelský účet.

  • Informace o konfiguraci nastavení prostředí pro jednotlivá připojení na serveru Hostitel relací VP pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy naleznete v tématu Konfigurace připojení služby Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy v nápovědě k modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2.

  • Informace o konfiguraci nastavení prostředí pomocí nastavení zásad skupiny naleznete v tématu Použití nastavení zásad skupiny.

Další informace