Vlastnosti uživatelského účtu, které jsou specifické pro službu Vzdálená plocha, můžete konfigurovat pomocí modulů snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo Uživatelé a počítače služby Active Directory. Jedná se o tyto vlastnosti specifické pro službu Vzdálená plocha:

  • Vzdálené řízení

  • Profil služby Vzdálená plocha

  • Prostředí

  • Relace

  • Osobní virtuální plocha

Řadu z těchto vlastností specifických pro službu Vzdálená plocha můžete také konfigurovat pomocí některého z následujících prostředků:

  • Modul snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy

  • Nastavení zásad skupiny specifická pro službu Vzdálená plocha

Modul snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy lze využít ke konfiguraci nastavení jednotlivých připojení na serveru Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP). Pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy můžete konfigurovat následující nastavení:

  • Vzdálené řízení

  • Prostředí

  • Relace

Nastavení konfigurovaná pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy budou mít přednost před vlastnostmi uživatelského účtu, které byly konfigurovány v modulech snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Existují další nastavení pro jednotlivá připojení, která mohou být konfigurována pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Další informace o konfiguraci nastavení pro jednotlivá připojení pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy naleznete v tématu Konfigurace připojení služby Vzdálená plocha v nápovědě k modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2.

Informace o konfiguraci vlastností specifických pro službu Vzdálená plocha pomocí nastavení zásad skupiny naleznete v tématu Použití nastavení zásad skupiny.