På fliken Miljö kan du konfigurera startmiljön för en Fjärrskrivbordstjänster-klient.

Post Information

Program som startar automatiskt

Ange vilket program som ska starta när användaren ansluter till en RD-sessionsvärd-server. Det program som anges är det enda program som kan användas av användaren under sessionen Fjärrskrivbordstjänster. När användaren avslutar programmet bryts anslutningen till RD-sessionsvärd.

Om du vill lägga till en arbetsmapp anger du var mappen finns i rutan Starta i.

Klientenheter

Ange om det ska gå att komma åt användarens lokala enheter och skrivare under en Fjärrskrivbordstjänster-session när användaren ansluter till en RD-sessionsvärd-server.

Kryssrutan Anslut klientens enheter vid inloggning används inte av fjärrskrivbordstjänster i Windows Server.

Om användaren har konfigurerat flera lokala skrivare kan du skriva ut jobb under Fjärrskrivbordstjänster-sessionen med standardskrivaren på användarens lokala dator genom att markera Använd huvudklientskrivaren som standard.

Ytterligare hänsyn

  • Om du vill kunna konfigurera egenskaperna för ett lokalt användarkonto krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande.

  • För konfigurering av egenskaperna för de flesta domänanvändarkonton krävs minst medlemskap i gruppen Kontoansvariga eller motsvarande. I vissa fall krävs minst medlemskap i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande.

  • Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Du kan använda Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner till att konfigurera miljöinställningar för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server. Miljöinställningar som konfigureras med Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner åsidosätter miljöinställningar som har konfigurerats för ett visst användarkonto.

  • Information om konfigurering av miljöinställningar för varje enskild anslutning till en RD-sessionsvärd-server med hjälp av Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner finns i avsnittet om Konfigurering av Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner-anslutningar i Konfiguration av värddatorn för fjärrskrivbordssessioner-hjälpen i Windows Server 2008 R2.

  • Mer information om konfigurering av miljöinställningar med hjälp av grupprincipinställningar finns i avsnittet Tillämpa grupprincipinställningar.

Ytterligare referenser