Op het tabblad Extern bureaublad-servicesprofiel kunt u de gebruikersprofielomgeving configureren voor wanneer een gebruiker vanaf een andere computer verbinding maakt met een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Onderdeel Details

Pad naar gebruikersprofiel

Hier geeft u het profielpad op dat is toegewezen aan de gebruiker wanneer deze verbinding maakt met een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Wijs aan de gebruiker een afzonderlijk profiel toe voor Extern bureaublad-services-sessies. Veel van de gangbare opties die in profielen worden opgeslagen, zoals opties voor schermbeveiliging en menuanimatie, zijn niet gewenst bij gebruik van Extern bureaublad-services.

Basismap voor Extern bureaublad-services

Hier geeft u het pad naar een basismap op die moet worden gebruikt voor Extern bureaublad-services-sessies. De map kan een lokale map of een netwerkshare zijn.

Machtigingen voor aanmelden op Extern bureaublad-sessiehost-servers voor deze gebruiker weigeren

Hiermee geeft u aan of de gebruiker verbinding mag maken met Extern bureaublad-sessiehost-servers.

Ook als u dit selectievakje uitschakelt, moet de gebruiker nog steeds de juiste machtigingen hebben om verbinding met een Extern bureaublad-sessiehost-server te kunnen maken. Met behulp van de groep Externe bureaubladgebruikers op de Extern bureaublad-sessiehost-server kunt u gebruikers en groepen machtigen om zich vanaf een andere computer aan te melden bij een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Aanvullende overwegingen

  • U kunt de eigenschappen van een lokaal gebruikersaccount alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Administrators of een vergelijkbare groep.

  • U kunt de eigenschappen van de meeste domeingebruikersaccounts alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Accountoperators of een vergelijkbare groep. In bepaalde gevallen moet uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaken van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

  • Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Als u geen profielpad of basismap opgeeft op het tabblad Extern bureaublad-servicesprofiel, worden de instellingen gebruikt die zijn opgegeven op het tabblad Profiel, ook voor externe verbindingen. Als op beide tabbladen instellingen zijn opgegeven, hebben de instellingen op het tabblad Extern bureaublad-servicesprofiel voorrang op de instellingen die zijn opgegeven op het tabblad Profiel voor externe verbindingen.

  • Zie Instellingen voor groepsbeleid gebruiken voor informatie over het configureren van profielinstellingen met behulp van instellingen voor groepsbeleid.

  • Zie de pagina over Extern bureaublad-services op de TechCenter-website voor Windows Server 2008 R2 op (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=138055 (De pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie over de manier waarop u gebruikersprofielen kunt implementeren voor gebruikers die verbinding willen maken met een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Aanvullende naslaginformatie