Op het tabblad Sessies kunt u de instellingen voor wachttijd en opnieuw verbinden configureren voor Extern bureaublad-services-sessies.

Onderdeel Details

Een verbroken sessie beëindigen

Hier kunt u opgeven hoelang een gebruikerssessie waarmee de verbinding is verbroken, maximaal actief mag blijven op de Extern bureaublad-sessiehost-server. Als u Nooit opgeeft, blijft de gebruikerssessie onbeperkt actief.

Wanneer een sessie is verbroken, blijven gestarte programma's actief, ook al is de gebruiker niet langer actief verbonden met de sessie.

Limiet voor aantal actieve sessies

Hier kunt u opgeven hoelang de Extern bureaublad-services-sessie maximaal actief kan blijven voordat deze automatisch wordt verbroken of beëindigd.

Twee minuten voordat de verbinding met de Extern bureaublad-services-sessie wordt verbroken of deze sessie wordt beëindigd, wordt er een waarschuwing weergegeven. Op die manier kan de gebruiker geopende bestanden opslaan en programma's sluiten.

Limiet voor aantal niet-actieve sessies

Hier kunt u opgeven hoelang de actieve Extern bureaublad-services-sessie maximaal werkloos (zonder invoer van de gebruiker) kan blijven voordat de verbinding met de sessie automatisch wordt verbroken of de sessie automatisch wordt beëindigd.

Twee minuten voordat de sessie wordt verbroken of beëindigd, verschijnt er een waarschuwing. Op die manier kan de gebruiker de sessie actief houden door tijdig op een toets te drukken of de muis te bewegen.

Als een limiet voor het aantal sessies is bereikt of als de verbinding wordt verbroken

Hier kunt u opgeven of de verbinding met de Extern bureaublad-services-sessie van de gebruiker moet worden verbroken of dat deze sessie moet worden beëindigd wanneer de limiet voor actieve sessies of de limiet voor werkloze sessies is bereikt.

Als de sessie van de gebruiker wordt verbroken, blijven de programma's waarmee de gebruiker werkt actief, ook al is de gebruiker niet langer actief verbonden.

Als de sessie van de gebruiker wordt beëindigd, moet de gebruiker een nieuwe Extern bureaublad-services-sessie met een Extern bureaublad-sessiehost-server starten.

Opnieuw verbinding maken toestaan

Hiermee geeft u aan of de gebruiker vanaf een willekeurige computer de verbinding kan hervatten met een verbroken sessie op een Extern bureaublad-sessiehost-server.

De optie Alleen vanaf oorspronkelijke client wordt momenteel niet in Windows Server Remote Desktop Services gebruikt.

Aanvullende overwegingen

  • U kunt de eigenschappen van een lokaal gebruikersaccount alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Administrators of een vergelijkbare groep.

  • U kunt de eigenschappen van de meeste domeingebruikersaccounts alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Accountoperators of een vergelijkbare groep. In bepaalde gevallen moet uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaken van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

  • Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u instellingen voor sessietime-out configureren voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server. Instellingen voor sessietime-out die zijn geconfigureerd met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie hebben voorrang op de instellingen voor sessietime-out die zijn geconfigureerd voor een bepaald gebruikersaccount.

  • Zie het onderwerp 'Extern bureaublad-services-verbindingen configureren' in de Help voor Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het configureren van instellingen voor time-outs en opnieuw verbinden voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

  • Zie Instellingen voor groepsbeleid gebruiken voor informatie over het configureren van instellingen voor wachttijd en opnieuw verbinden met behulp van instellingen voor groepsbeleid.

Aanvullende naslaginformatie