Oturumlar sekmesi, Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumlarının zaman aşımı ve yeniden bağlantı ayarlarını yapılandırmanıza olanak sağlar.

Öğe Ayrıntılar

Bağlantısı kesilen oturuma son ver

Bağlantısı kesilen bir kullanıcı oturumunun, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu üzerinde etkin bırakılacağı en uzun süreyi belirtin. Hiçbir Zaman seçeneğini belirlerseniz, bağlantısı kesilen kullanıcı oturumu süresiz olarak korunur.

Bir oturumun bağlantısı kesilmiş durumdayken, kullanıcı artık etkin olarak bağlı olmasa da çalışan programlar etkin bırakılır.

Etkin oturum sınırı

Oturumun bağlantısı otomatik olarak kesilmeden veya oturum otomatik olarak sonlandırılmadan önce kullanıcının Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunun etkin kalabileceği en uzun süreyi belirtin.

Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunun bağlantısı kesilmeden veya oturum sonlandırılmadan iki dakika önce kullanıcıya, açık dosyalarını kaydetmesine ve programlarını kapatmasına olanak sağlayan bir uyarı gönderilir.

Oturum boşta kalma sınırı

Oturumun bağlantısı otomatik olarak kesilmeden veya oturum otomatik olarak sonlandırılmadan önce etkin Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunun boşta (kullanıcı girişi olmadan) kalabileceği en uzun süreyi belirtin.

Oturumun bağlantısı kesilmeden veya oturum sonlandırılmadan iki dakika önce kullanıcıya, oturumun etkin kalması için bir tuşa basmasına veya fareyi hareket ettirmesine olanak sağlayan bir uyarı gönderilir.

Oturum sınırına ulaşıldığında veya bağlantı kesildiğinde

Etkin oturum sınırına veya oturumun boşta kalma sınırına ulaşıldığında kullanıcının Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunun bağlantısının kesilmesi veya oturumun sonlandırılması konusunda seçim yapın.

Kullanıcının oturumunun bağlantısı kesilirse, kullanıcı artık etkin olarak bağlı olmasa da kullanıcının çalıştırdığı programlar etkin bırakılır.

Kullanıcı oturumu sonlandığında, kullanıcı RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuyla yeni bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumu oluşturun.

Yeniden bağlanılabilsin

Kullanıcının herhangi bir bilgisayardan, bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda bağlantısı kesilmiş bir oturuma yeniden bağlanıp bağlanamayacağını belirtin.

Yalnızca başlatan istemciden gerçekleştir seçeneği şu anda Windows Server Uzak Masaüstü Hizmetleri tarafından kullanılmıyor.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Yöneticiler grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmak, bir yerel kullanıcı hesabının özelliklerini yapılandırmaya yönelik en düşük gerekliliktir.

  • Hesap Yöneticileri grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmak, çoğu etki alanı kullanıcı hesabının özelliklerini yapılandırmaya yönelik en düşük gerekliliktir. Bazı durumlarda en düşük gereklilik, Etki alanı Yöneticileri grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmaktır.

  • Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

  • Bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda ortam zaman aşımı ayarlarını bağlantı bazında yapılandırmak için Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması öğesini kullanabilirsiniz. Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması kullanılarak yapılandırılan oturum zaman aşımı ayarları, belirli bir kullanıcı hesabı için yapılandırılan oturum zaman aşımı ayarlarından öncelikli olur.

  • Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması öğesini kullanarak bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda zaman aşımı ve yeniden bağlantı ayarlarını bağlantı bazında yapılandırma hakkında bilgi için, Windows Server 2008 R2'deki Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması Yardımı'nda bulunan "Uzak Masaüstü Hizmetleri Bağlantılarını Yapılandırma" konusuna bakın.

  • Grup İlkesi ayarlarını kullanarak zaman aşımı ve yeniden bağlantı ayarlarını yapılandırma hakkında bilgi için, bkz. Grup İlkesi Ayarlarını Kullanma.

Ek başvurular