Ustawienia zasad grupy specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego umożliwiają automatyczne stosowanie konfiguracji standardowej do jednego lub wielu serwerów Host sesji usług pulpitu zdalnego albo do grupy użytkowników. Ustawienia zasad grupy specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego znajdują się w następujących lokalizacjach w Edytorze lokalnych zasad grupy i Konsoli zarządzania zasadami grupy:

  • Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego

  • Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego

Ustawienia składnika Usługi pulpitu zdalnego skonfigurowane przy użyciu zasad grupy mają pierwszeństwo przed:

  • właściwościami konta użytkownika skonfigurowanymi w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne lub w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory,

  • ustawieniami dla każdego połączenia skonfigurowanymi za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

Poniżej znajduje się lista niektórych ustawień zasad grupy specyficznych dla składnika Usługi pulpitu zdalnego powiązanych z ustawieniami składnika Usługi pulpitu zdalnego, które można skonfigurować dla konta użytkownika.

Nazwa ustawienia zasad grupy Lokalizacja ustawienia zasad grupy

Ustaw katalog macierzysty użytkownika usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Profile

Ustaw ścieżkę dla profilu użytkownika mobilnego usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Profile

Uruchom program przy połączeniu

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Środowisko sesji zdalnej

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Środowisko sesji zdalnej

Nie zezwalaj na przekierowywanie dysków

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Przekierowanie urządzeń i zasobów

Nie zezwalaj na przekierowywanie drukarek klienta

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Przekierowanie drukarki

Ustaw limit czasu dla sesji rozłączonych

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Ustaw limit czasu dla aktywnych, ale bezczynnych sesji serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Ustaw limit czasu dla aktywnych sesji serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Zakończ sesję po osiągnięciu limitu czasu

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Limity czasu sesji

Ustaw reguły kontroli zdalnej sesji użytkowników serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Połączenia

Konfiguracja użytkownika\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Połączenia

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień zasad grupy dotyczących Usług pulpitu zdalnego, zobacz dokumentację techniczną Usług pulpitu zdalnego (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).