Faxtjänsthanteraren är en central administrationsplats där du kan konfigurera och hantera faxresurserna. Faxtjänsthanteraren installeras när du installerar faxserverrollen i Serverhanteraren. Med hjälp av Faxtjänsthanteraren kan du konfigurera faxenheter för inkommande och utgående faxtrafik, ange vilka som kan använda en faxenhet, ange routningsregler för inkommande och utgående fax, konfigurera faxarkivering, hantera faxtjänsten, ange säkerhetsinställningar samt logga och övervaka faxaktiviteten.

Mer information om att installera och administrera en faxserver finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91054 (sidan kan vara på engelska).

Mer information om API:t för faxtjänsten finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141089 (sidan kan vara på engelska).