Du måste installera faxserverrollen om du vill skapa en faxserver. När du installerar faxserverrollen installeras också rollsidan för faxservern, Faxtjänsthanteraren, Faxa och skanna i Windows (endast faxfunktion), faxtjänsten och faxskrivaren.

Innan du börjar installera faxserverrollen måste du kontrollera att alla modemenheter har installerats på servern. Om du tänker installera en ny modemenhet kan du spara tid genom att installera den innan du installerar faxserverrollen. Vi rekommenderar att du installerar faxserverrollen lokalt och inte använder en anslutning till fjärrskrivbord. Du kan installera faxserverrollen på en fjärrdator, men du måste kontrollera att den lokala resursdelningen är avstängd.

Så här installerar du faxserverrollen
 1. Klicka på Start, Administrationsverktyg och Serverhanteraren. Klicka på Roller till vänster och sedan på Lägg till roller till höger.

 2. Markera kryssrutan Faxserver på sidan Välj serverroller i guiden Lägg till roller. Då visas ett meddelande om att även Utskrifts- och dokumenttjänster måste installeras tillsammans med faxserverrollen.

 3. Klicka på Lägg till nödvändiga rolltjänster och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Lägg till på sidan Markera faxanvändare och skriv sedan domännamn och användarnamn på grupper och användare som ska ha tillgång till faxservern och kunna skicka och ta emot fax. Klicka på OK och sedan på Nästa.

  OBS

  Användare i den lokala gruppen Administratörer läggs till automatiskt i gruppen Faxanvändare och kan inte tas bort därifrån. (Den lokala gruppen Administratörer får också fullständig behörighet till faxtjänsten.) Det går att ändra medlemskapet i den här gruppen senare med hjälp av Faxtjänsthanteraren.

 5. Gör något av följande på sidan Ange vilka som kan komma åt Inkorgen för faxservern och klicka sedan på Nästa:

  • Klicka på Bara routningsassistenter kan komma åt faxserverns inkorg om du vill att endast medlemmar i användargruppen Routningsassistenter ska ha tillgång till inkorgen. Dessa användare ansvarar för att skicka vidare fax i inkorgen till de avsedda mottagarna. Du anger gruppmedlemmarna längre fram i guiden.

  • Klicka på Alla användare kan komma åt inkorgen på faxservern om du vill att samtliga användare av faxservern ska kunna se alla mottagna fax. Detta alternativ ger lägre sekretess eftersom alla faxanvändare kan komma åt alla mottagna fax, men också mindre administration.

 6. Om du väljer att endast ge routningsassistenter tillgång till inkorgen ska du klicka på Lägg till på sidan Markera routningsassistenter och skriva gruppnamn eller domän- och användarnamn för de grupper och användare som ska ingå i gruppen Routningsassistenter. Klicka på OK och sedan på Nästa.

  OBS

  Liksom i gruppen Faxanvändare läggs medlemmar i gruppen Administratörer automatiskt till i gruppen Routningsassistenter, och den här gruppen kan ändras senare med Faxtjänsthanteraren.

 7. Fortsätt till sidan Bekräfta installationsinställningarna i guiden och granska alternativen du har valt. Klicka på Installera.

 8. De roller som du har valt installeras. Om det uppstår ett fel under installationen visas det på sidan Installationsresultat.

 9. Klicka på Start, Kör och skriv sedan control printers. Bekräfta att det finns en skrivare med namnet Fax. Om inte, startar du om datorn. (Om du inte kan starta om datorn, stoppar du tjänsten Utskriftshanteraren och startar om den. Det gör du genom att högerklicka på Utskriftshanteraren och sedan klicka sedan på Stoppa till höger i Tjänster. Högerklicka på Utskriftshanteraren igen och klicka sedan på Starta.)

 10. Kontrollpanelen dubbelklickar du sedan på Telefoner och modem och anger information om land, riktnummer, prefix, information för att ringa till en extern linje samt om telefonsystemet använder tonval eller pulsval i dialogrutan Platsinformation.

Ytterligare hänsyn

 • Du måste vara medlem av gruppen Administratörer eller ha blivit tilldelad motsvarande behörighet för att kunna installera faxkomponenter.

 • Öppna Faxa och skanna i Windows genom att klicka på Start, Alla program och sedan klicka på Faxa och skanna i Windows. Första gången du kör den här funktionen bör du använda behörigheten Administratör så att välkomstsidan visas.

 • När du har installerat faxserverrollen kan du komma åt Faxtjänsthanteraren och rollsidan för faxservern, inklusive verktyg för att hantera relaterade händelser och tjänster, via Serverhanteraren. Dubbelklicka på Roller till vänster i Serverhanteraren och klicka sedan på Faxserver. Rollsidan visas till höger.

 • Öppna Faxtjänsthanteraren direkt genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan klicka på Faxtjänsthanteraren.

Ytterligare referenser