Du måste särskilt aktivera mottagning på en faxenhet – det aktiveras inte som standard. Du kan konfigurera faxenheten så att inkommande samtal besvaras automatiskt eller manuellt. (Alternativet att besvara samtal manuellt är användbart om fax och telefon delar samma linje.) Du kan även ange antalet ringsignaler innan samtalet besvaras. (Ett högre antal ringsignaler innan samtalet besvaras är användbart om din fax och telefon delar samma inkommande linje, så att du får tid att besvara telefonsamtalet.)

I samband med att du aktiverar mottagning kan du ange en valfri Called Subscriber ID-sträng (CSID), en textsträng som används för att identifiera faxmottagaren för den som skickar fax.

Viktigt!

En faxenhet kan inte skicka och ta emot faxmeddelanden samtidigt.

Så här aktiverar du mottagning på en faxenhet
 1. Öppna Faxtjänsthanteraren.

 2. Dubbelklicka på Enheter och providers till vänster i fönstret och klicka sedan på Enheter.

 3. Högerklicka i den högra rutan på den enhet som du vill konfigurera, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Allmänt.

 4. Om du vill konfigurera om samtal ska besvaras automatiskt eller manuellt markerar du kryssrutan Inkommande fax och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Svara automatiskt om du vill att faxenheten ska besvara samtal automatiskt, och skriv sedan ett värde i Ringsignaler före svar. Standardvärdet för ringsignaler är 5. Om faxen eller telefonen inte delar på samma linje ska du minska den här siffran. Om faxen och telefonen delar samma linje och du vill höja den här siffran, ska du inte höja den så mycket att faxavsändaren stoppar överföringen.

  • Klicka på Svara manuellt om du vill att samtal till faxenheten ska besvaras manuellt.

 5. Konfigurera en CSID genom att skriva en CSID-sträng i CSID (Called Subscriber Identifier). Strängen får innehålla högst 20 tecken.

 6. Om du senare vill inaktivera faxenheten så att den inte kan ta emot fax, högerklickar du på enheten och avmarkerar sedan antingen Ta emot automatiskt eller Ta emot manuellt.

Ytterligare hänsyn

 • Du måste vara medlem av gruppen Administratörer eller ha blivit tilldelad motsvarande behörighet för att kunna konfigurera faxkomponenter.

 • Öppna Faxtjänsthanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Faxtjänsthanteraren.

Ytterligare referenser