Användarkonton och användargrupper

Fax tillhandahåller faxtelaterade användarkonton för sekretess och hantering av fax. Kontona ger användaren åtkomst till olika typer av faxtjänster, t.ex. lokala faxmodem och faxservrar.

Dina användare måste ha ett konto för att få åtkomst till en faxserver på Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Du kan konfigurera en faxserver så att ett konto skapas automatiskt första gången en användare skickar ett fax med Faxa och skanna i Windows. Om du använder det här alternativet skapas kontot så snart en användare ansluter till faxservern. Om du vill ha bättre koll på användare som ansluter till faxservern kan du inaktivera inställningen. Då måste du skapa användarkonton manuellt för alla användare som behöver åtkomst till faxservern. Om du gör på det här sättet kommer en användare som försöker ansluta till servern utan att ha något konto nekas anslutning. Som standard är inställningen att skapa konton aktiverad så att faxkonton automatiskt skapas för medlemmar av NT-användargruppen när de ansluter till faxservern första gången.

Det finns två användargrupper du kan använda för att bevilja åtkomst till en faxserver: Faxanvändare och faxroutningsassistenter. Faxanvändargruppen kan skicka och ta emot fax via faxservern. Medlemmar av gruppen Faxroutningsassistenter kan visa faxserverns inkorg för att vidarebefordra fax till avsedda mottagare. Du kan bevilja alla faxanvändare åtkomst till inkorgen på faxservern, vilket underlättar hanteringen. Eller också kan du bestämma att bara vissa användare ska ha åtkomst till inkorgen.

Du kan konfigurera och lägga till medlemmar i grupperna när du installerar faxserverrollen, eller också kan du göra det senare med Lokala användare och grupper. När du ger användarkonton som använder Faxtjänsthanteraren åtkomst till faxtjänsten bör du använda Lokala användare och grupper för att lägga till nya användare till Faxanvändare och Faxroutningsassistenter.

Faxtjänst lagrar alla inkommande fax i inkorgen i faxservern. Vid installationen av faxserverrollen anger du vilka användarkonton som ska ha åtkomst till inkorgen. Standardinställningen är att bara användare i gruppen Faxroutningsassistenter (som standard innehåller gruppen administratörer) har åtkomst. Det innebär att bara medlemmar av gruppen Faxroutningsassistenter kan visa innehållet i inkorgen och de måste vidarebefordra fax till medlemmar i gruppen Faxanvändare. Medlemmar av gruppen Faxanvändare kan bara se de fax som tilldelats dem.

OBS

Faxroutningsassistenter kan läsa innehållet i faxmeddelanden innan de omtilldelas. Medlemmar av gruppen Faxroutningsassistenter måste därför vara betrodda.

Viktigt!

När ett faxmeddelande har omtilldelats kan inte en medlem av gruppen Faxroutningsassistenter ändra på tilldelningen. Faxtjänsten sparar inga uppgifter om vilken medlem av gruppen Faxroutningsassistenter som har omtilldelat ett speciellt faxmeddelande.

Medlemmar av gruppen Faxroutningsassistenter kan omtilldela faxmeddelanden som tas emot från en klientfax på en dator som kör Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 genom att ansluta till faxservern från Windows Vista eller Windows 7. (Om du vill göra detta öppnar du Windows Faxa och skanna genom att klicka på Verktyg. Klicka sedan på Faxkonton, på Lägg till och följ instruktionerna i Faxinstallation. När du sedan högerklickar på ett fax som inte är tilldelat i mappen Inkorgen kan du klicka på Tilldela om för att vidarebefordra faxet till de rätta användarna.)

Ytterligare hänsyn

  • För att kunna konfigurera faxkomponenter måste du vara medlem i gruppen Administratörer eller ha delegerats motsvarande behörighet.

  • Du öppnar Faxa och skanna genom att klicka på Starta, peka på Alla program och sedan klicka på Windows Faxa och skanna.

Ytterligare referenser