Egy kulcs-helyreállítási megbízott csak akkor tud használni egy kulcs-helyreállítási tanúsítványt, ha korábban már igényelte azt, és helyreállítási megbízottként nyilvántartásba vették a hitelesítésszolgáltatónál.

Az eljárás végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információ:Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

Kulcsarchiválás engedélyezése hitelesítésszolgáltatóhoz
  1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

  2. Kattintson a konzolfán a hitelesítésszolgáltató nevére.

  3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

  4. Kattintson a Helyreállítási megbízottak fülre, majd a Kulcs archiválása elemre.

  5. A használandó helyreállítási megbízottak száma mezőbe írja be, hogy hány kulcs-helyreállítási megbízottat kíván használni az archivált kulcs titkosításához.

    A használandó helyreállítási megbízottak száma értéknek egy és a konfigurált kulcs-helyreállítási megbízottak tanúsítványainak száma közé kell esnie.

  6. Kattintson a Hozzáadás gombra, majd a Kulcs-helyreállítási megbízott kiválasztása beállításnál a megjelenített kulcs-helyreállítási tanúsítványokra, végül az OK gombra.

  7. A tanúsítványoknak meg kell jelenniük a Kulcs-helyreállítási megbízott tanúsítványai listában, ahol azonban állapotként mindegyiknél a Nincs betöltve szöveg látható.

  8. Kattintson az OK vagy az Alkalmaz gombra. Amikor a rendszer kéri a hitelesítésszolgáltató újraindítását, kattintson az Igen gombra. Amikor a hitelesítésszolgáltató újraindult, a tanúsítványoknak Érvényes állapotúként kell megjelenniük.

A Kulcs-helyreállítási megbízott tanúsítványai lista az alábbi táblázatban látható állapotértékeket és okokat tartalmazhatja.

Állapot Ok

Lejárt

A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt, így az nem használható.

Érvénytelen

Lehetséges, hogy a tanúsítvány helytelenül formázott, vagy hibát okoz a betöltésnél.

Nem található

A tanúsítvány konfigurálása megtörtént, a hitelesítésszolgáltató azonban nem találja.

Nincs betöltve

A tanúsítvány konfigurálása megtörtént, a hitelesítésszolgáltató azonban még nem töltötte be.

Visszavonva

A tanúsítványt visszavonták, ezért az nem használható.

Nem megbízható

A hitelesítésszolgáltató nem tartja megbízhatónak az adott tanúsítvány legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóját.

Érvényes

A tanúsítványt a hitelesítésszolgáltató betöltötte, és az rendben működik.

Ha A használandó helyreállítási megbízottak száma érték meghaladja az Érvényes állapotú helyreállítási megbízotti tanúsítványok számát, akkor a kulcsarchiválást igénylő igénylési kérelmeket a rendszer nem elégíti ki.


Tartalom