Az alábbi eljárás a tanúsítványok fájlrendszerben történő közzétételére szolgál.

Tanúsítvány igényléséhez és a fájlrendszerben való közzétételéhez az igénylőknek a certfile:true attribútumot kell belefoglalniuk a kérelembe. A tanúsítvány kiadása után a rendszer a FileName.cer fájlba másolja azt, ahol FileName a tanúsítványkérelem igénylési azonosítója.

A rendszer a hitelesítésszolgáltatón található CertEnroll mappába másolja a fájlt.

Megjegyzés

Ezzel a módszerrel nem lehet fájlokat felülírni.

Az eljárás végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információ: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

Tanúsítványok közzététele a fájlrendszerben
  1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

  2. Kattintson a konzolfán a hitelesítésszolgáltató nevére.

  3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

  4. A Kilépési modul lapon kattintson a Tulajdonságok gombra.

  5. A Közzétételi beállítások lapon jelölje be A tanúsítványok közzétételének engedélyezése a fájlrendszerben jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

  6. Állítsa le, és indítsa újra a hitelesítésszolgáltatót.

További hivatkozások


Tartalom