A házirendmodult kétféleképpen lehet konfigurálni: vagy úgy, hogy automatikusan jóváhagyja az összes tanúsítványkérelmet, vagy úgy, hogy a kérelmeket foylamatban lévőnek jelöli, amíg egy rendszergazda felülvizsgálja és elintézi azokat. A kettő közötti választás – egyéb tényezők mellett – a kiállítandó tanúsítványok biztonsági következményeitől függ, valamint attól, hogy kik a tanúsítványok tervezett fogadói.

A művelet végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információ: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

Tanúsítványkérelem fogadásakor végrehajtandó alapértelmezett művelet megadása
  1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

  2. Kattintson a konzolfán a hitelesítésszolgáltató nevére.

  3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

  4. A Házirendmodul lapon kattintson a Tulajdonságok mezőre.

  5. Kattintson a kívánt beállításra:

    • Ha azt kívánja, hogy a hitelesítésszolgáltatói rendszergazda kiállítás előtt megvizsgáljon minden tanúsítványkérelmet, kattintson A tanúsítványkérelem folyamatban lévő állapotba állítása menüpontra.

    • Ha azt kívánja, hogy a hitelesítésszolgáltató a tanúsítványsablon konfigurációja alapján állítsa ki a tanúsítványokat, kattintson a következő parancsra: Kövesse a tanúsítványsablon beállításait, ha alkalmazhatók. Egyébként automatikusan állítsa ki a tanúsítványt.

  6. Állítsa le, és indítsa újra a hitelesítésszolgáltatót.

Figyelem!

Biztonsági okokból általában célszerű a különálló hitelesítésszolgáltatóhoz beérkező összes tanúsítványkérelmet folyamatban lévőnek megjelölni. Szemben a vállalati hitelesítésszolgáltatókkal, a különálló hitelesítésszolgáltatók akkor sem használják az Active Directory tartományi szolgáltatásokat annak ellenőrzésére, hogy egy személy vagy számítógép jogosult-e a hitelesítésszolgáltató által automatikusan kibocsátott tanúsítványra, ha az rendelkezésre áll. A különálló hitelesítésszolgáltatók esetében a hitelesítésszolgáltatói rendszergazda felelős a tanúsítványkérelmező identitásának ellenőrzéséért.

Ha A tanúsítványkérelem állapotának beállítása folyamatban lévőnek beállítást Kövesse a tanúsítványsablon beállításait, ha alkalmazhatók. Egyébként automatikusan állítsa ki a tanúsítványt beállításra módosítja, ez csak azokat a tanúsítványkérelmeket érinti, amelyeket azt követően küldtek a hitelesítésszolgáltatóhoz, hogy az alapértelmezett művelet módosult. Ha folyamatban lévő kérelmek vannak a hitelesítésszolgáltatónál, ezek addig maradnak függőben, amíg a hitelesítésszolgáltatói rendszergazda kiállítja a tanúsítványt vagy elutasítja a kérelmet.


Tartalom