Az alábbi eljárás segítségével beállíthatja a hitelesítésszolgáltatót (CA), hogy a tanúsítványesemény bekövetkezésekor e-mail üzenetet küldjön.

Ehhez a művelethez legalább a Tartománygazdák vagy Rendszergazdák csoporthoz, illetve valamely ezekkel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. További információ: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

E-mail üzenet küldése tanúsítványesemény bekövetkezésekor
 • Írja be az emelt szintű engedélyekkel rendelkező parancssorba a következőt:

  certutil -setreg exit\smtp\<smtpserverServerName>

  certutil -setreg exit\smtp\<eventfilter +Event>

Figyelem!

A beállításjegyzék nem megfelelő módosítása súlyosan károsíthatja a rendszert. A beállításjegyzék módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot a számítógépen található adatokról.

Az alábbi táblázatok ismertetik a művelethez használható parancsértékeket és kapcsolókat.

Érték Leírás

certutil

A parancssori eszköz neve.

-setreg

A beállításjegyzék módosítása.

exit\smtp\smtpserver

Az SMTP protokoll-kiszolgáló nevét tartalmazó beállításazonosító.

exit\smtp\eventfilter

A hitelesítésszolgáltó által figyelendő események listáját tartalmazó beállításazonosító. Ha ezen események valamelyike bekövetkezik, a hitelesítésszolgáltatónak e-mailt kell küldenie.

+

Arra utal, hogy amennyiben a beállításazonosítóban aktuális bejegyzések találhatók, ezt a bejegyzést hozzájuk kell fűzni.

Esemény

A hitelesítésszolgáltató által figyelendő események listájához fűzendő esemény. Értéke az alábbi táblázatban felsoroltak valamelyike lehet.

Esemény értéke Leírás

ExitEvent_CertIssued

A tanúsítványkibocsátás műveletét jelöli.

ExitEvent_CertPending

Annak jelölése, hogy a hitelesítésszolgáltató fogadta a tanúsítványkérelmet, majd függőben hagyta.

ExitEvent_CertDenied

Annak jelölése, hogy a hitelesítésszolgáltató fogadta a tanúsítványkérelmet, majd a kérelmet megtagadta.

ExitEvent_CertRevoked

Egy létező tanúsítvány visszavonásának műveletét jelöli.

ExitEvent_CRLIssued

A visszavont tanúsítványok listája kiadásának műveletét jelöli.

ExitEvent_Startup

A hitelesítésszolgáltató indításának műveletét jelöli.

ExitEvent_Shutdown

A hitelesítésszolgáltató leállításának műveletét jelöli.

További szempontok

 • Parancssorablak megnyitásához kattintson a Start menüre, mutasson a Minden program elemre, végül kattintson a Kellékek, majd a Parancssor menüpontra.

 • Az ExitEvent_CRLIssued, ExitEvent_Startup, és az ExitEvent_Shutdown események bekövetkezésekor a hitelesítésszolgáltató nem tartalmaz e-mail címet, mert az eseményhez nincs felhasználó társítva. Ezért ezeknek az eseményeknek a használatakor e-mail címet kell megadni. Az események előfordulásakor küldendő e-mail e-mail címének beállításához írja be a parancssorba az alábbi certutil parancsokat:

  certutil -setreg exit\smtp\CRLIssued\To<E-mailString>
  certutil -setreg exit\smtp\Startup\To<E-mailString>
  certutil -setreg exit\smtp\Shutdown\To<E-mailString>
  Az E-mailString helyett egy e-mail cím, vagy több, egymástól pontosvesszővel elválasztott e-mail címből álló karakterlánc állhat.

 • Ha az SMTP beállításai nem engedik meg a névtelen csatlakozást, a hitelesítésszolgáltatót úgy kell konfigurálni, hogy a csatlakozáskor egy felhasználónevet és egy jelszót is megadjon. A hitelesítésszolgáltató az SMTP-kiszolgálónál való hitelesítésre konfigurálásához írja be a parancssorba az alábbi certutil parancsokat:

  certutil -setreg exit\smtp\SMTPAuthenticate 1
  certutil -setsmtpinfo<UserName>
  A UserName helyett az SMTP-kiszolgáló egyik érvényes fiókjához tartozó felhasználónév állhat. A rendszer kérni fogja a felhasználónévhez tartozó jelszó megadását.

 • A parancs teljes szintaxisának megtekintéséhez írja be a parancssorba a következő parancsot:

  certutil -setreg -?
 • A certutil parancssori eszközzel kapcsolatos további tudnivalók a certutil parancs leírásában találhatók (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81249 – előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

További hivatkozások


Tartalom