A hitelesítésszolgáltatók kezelésével és tevékenységével kapcsolatos számos esemény naplózható:

 • Hitelesítésszolgáltatói adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása

 • A hitelesítésszolgáltató konfigurációjának módosítása

 • A hitelesítésszolgáltató biztonsági beállításainak módosítása

 • Tanúsítványkérelmek kibocsátása és kezelése

 • Tanúsítványok visszavonása és a visszavont tanúsítványok listájának (CRL) közzététele

 • Archivált kulcsok tárolása és beolvasása

 • Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elindítása és leállítása

Az eljárás végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának vagy naplófelelősnek kell lennie. A hitelesítésszolgáltató naplófelelősének kell végrehajtania az eljárást, ha a hitelesítésszolgáltatót szerepköralapú felügyeletre konfigurálták. További információ: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

Hitelesítésszolgáltató eseménynaplózásának konfigurálása
 1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

 2. Kattintson a konzolfán a hitelesítésszolgáltató nevére.

 3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

 4. A Naplózás lapon kattintson a naplózni kívánt eseményekre, majd kattintson az OK gombra.

 5. A Művelet menüben mutasson a Minden feladat menüpontra, majd kattintson a Szolgáltatás leállítása parancsra.

 6. A Művelet menüben mutasson a Minden feladat menüpontra, majd kattintson a Szolgáltatás indítása parancsra.

További szempontok

 • Események naplózásához a számítógépet az objektumhasználat naplózására kell konfigurálni. A naplórend-beállítások a helyi vagy a tartományi csoportházirendben tekinthetők meg és kezelhetők a Számítógép konfigurációja\Windows beállításai\Biztonsági beállítások\Helyi házirend helyen.

További hivatkozások


Tartalom