U kunt uiteenlopende gebeurtenissen controleren met betrekking tot het beheer en de activiteiten van een certificeringsinstantie (CA):

 • Het maken van back-ups van de CA-database en het terugzetten hiervan

 • Het wijzigen van de CA-configuratie

 • Het wijzigen van beveiligingsinstellingen voor de CA

 • Het verlenen en beheren van certificaataanvragen

 • Het intrekken van certificaten en het uitgeven van certificaatintrekkingslijsten (CRL's)

 • Het opslaan en ophalen van gearchiveerde sleutels

 • Het starten en stoppen van Active Directory Certificate Services (AD CS)

U moet CA-beheerder of -auditor zijn om deze procedure uit te voeren. De CA-auditor moet deze procedure uitvoeren als de CA is geconfigureerd om op rollen gebaseerd beheer af te dwingen. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Controle van CA-gebeurtenissen configureren
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

 3. Klik op Eigenschappen in het menu Actie.

 4. Klik op het tabblad Controlebeleid op de gebeurtenissen die u wilt controleren, en klik op OK.

 5. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Service stoppen.

 6. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Service starten.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt alleen gebeurtenissen controleren als de computer ook is geconfigureerd voor controle van objecttoegang. Opties van het controlebeleid kunnen worden weergegeven en beheerd in lokaal groepsbeleid of domeingroepsbeleid onder Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave