Certificaten kunnen om diverse redenen worden ingetrokken, bijvoorbeeld:

 • De sleutel is niet meer veilig.

 • De certificeringsinstantie (CA) die het certificaat heeft verleend, is niet meer veilig.

 • Het certificaat is niet langer geldig voor het oorspronkelijke doel of is vervangen door een ander certificaat.

 • De client is niet meer gekwalificeerd voor het certificaat.

U moet CA-beheerder of certificaatbeheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een certificaat intrekken
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik in de consolestructuur op Verleende certificaten.

 3. Klik in het detailvenster op het certificaat dat u wilt intrekken.

 4. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Certificaat intrekken.

 5. Selecteer de reden voor het intrekken van het certificaat, pas zo nodig de tijd aan en klik op Ja.

De volgende redenen zijn beschikbaar:

 • Niet opgegeven

 • Inbreuk op sleutel

 • Inbreuk op CA

 • Relatie is gewijzigd

 • Vervangen

 • Activiteit gestaakt

 • Certificaat geblokkeerd

Als u 'Certificaat geblokkeerd' opgeeft als reden voor het intrekken van het certificaat, betekent dat normaal gesproken dat u de intrekking van het certificaat mogelijk weer ongedaan wilt maken op een later tijdstip. Het intrekken kan alleen ongedaan worden gemaakt voor certificaten waarvoor de reden 'Certificaat geblokkeerd' is opgegeven.

U moet CA-beheerder of certificaatbeheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Het intrekken van een certificaat ongedaan maken
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik in de consolestructuur op Ingetrokken certificaten.

 3. Klik in het detailvenster op het certificaat waarvan u de intrekking ongedaan wilt maken.

 4. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Intrekken van certificaat ongedaan maken.

 5. Selecteer de reden voor het ongedaan maken van de intrekking, pas zo nodig de tijd aan en klik op Ja.

Wanneer het intrekken van een certificaat ongedaan wordt gemaakt, moeten gegevens hierover worden gepubliceerd en gedistribueerd.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave