U moet CA-beheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een andere beleidsmodule selecteren
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

 3. Klik op Eigenschappen in het menu Actie.

 4. Klik op het tabblad Beleidsmodule op Selecteren.

 5. Klik op de nieuwe beleidsmodule en klik op OK.

 6. Als de beleidsmodule een eigen configuratie-interface heeft, kunt u op Eigenschappen klikken om deze te configureren.

 7. Stop de CA en start deze opnieuw.

Aanvullende overwegingen

 • Zie de informatie over de architectuur van Certificate Services (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91405) als u een nieuwe beleidsmodule wilt registreren om deze beschikbaar te maken in de lijst met beleidsmodules.

 • Er kan maar één beleidsmodule tegelijk actief zijn.

 • Typ het volgende achter de opdrachtprompt om de CA te stoppen en opnieuw te starten:

  net stop certsvc
  net start certsvc

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave