Bu yordamı tamamlamak için sertifika yetkilisi (CA) yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Farklı bir ilke modülü seçmek için
 1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

 3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

 4. İlke Modülü sekmesinde, Seç'i tıklatın.

 5. Yeni ilke modülünü tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 6. İlke modülünün kendi yapılandırma arabirimi varsa, Özellikler'i tıklatarak yapılandırabilirsiniz.

 7. CA'yı durdurun ve yeniden başlatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • İlke modülleri listesinde yer alması için yeni bir ilke modülünü kaydettirmek için bkz. Sertifika Hizmetleri Mimarisi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91405) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

 • Aynı anda yalnızca bir ilke modülü etkin olabilir.

 • CA'yı durdurmak ve yeniden başlatmak için, komut istemine aşağıdakileri yazın:

  net stop certsvc
  net start certsvc

Ek başvurular


İçindekiler