Bir anahtar kurtarma aracısının bir anahtar kurtarma sertifikasını kullanabilmesi için önce, anahtar kurtarma aracısının anahtar kurtarma sertifikası için kaydolması ve sertifika yetkilisi (CA) için kurtarma aracısı olarak kaydedilmesi gerekir.

Bu yordamı tamamlamak için CA yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

CA için anahtar arşivlemeyi etkinleştirmek için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

  4. Kurtarma Aracıları sekmesini tıklatın ve Anahtarı arşivle'yi tıklatın.

  5. Kullanılacak kurtarma aracıları sayısı'nda, arşivlenen anahtarı şifrelemek için kullanılacak anahtar kurtarma aracılarının sayısını yazın.

    Kullanılacak kurtarma aracıları sayısı bir ile, yapılandırılmış olan anahtar kurtarma aracısı sertifikalarının sayısı arasında bir sayı olmalıdır.

  6. Ekle'yi tıklatın. Anahtar Kurtarma Aracısı Seçimi'nde, görüntülenen anahtar kurtarma sertifikalarını tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  7. Sertifikalar Anahtar kurtarma aracısı sertifikaları listesinde görünür, ancak durumları listede Yüklenmedi olarak görüntülenir.

  8. Tamam'ı veya Uygula'yı tıklatın. CA'yı yeniden başlatmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın. CA yeniden başlatıldığında, sertifikaların durumu listede Geçerli olarak görünür.

Anahtar kurtarma aracısı sertifikaları listesi, aşağıdaki tabloda yer alan durum değerlerini ve nedenleri içerebilir.

Durum Nedeni

Süresi Geçmiş

Sertifikanın süre sonu tarihi geçmiştir ve bu yüzden sertifika kullanılamaz.

Geçersiz

Sertifika yanlış biçimde olabilir veya yüklenirken hataya neden olmaktadır.

Bulunamadı

Sertifika yapılandırılmıştır, ancak CA tarafından bulunamamaktadır.

Yüklenmedi

Sertifika yapılandırılmıştır, ancak CA tarafından yüklenmemiştir.

İptal Edildi

Sertifika iptal edilmiştir ve kullanılamaz.

Güvenilmeyen

Bu sertifikanın kök CA'sına CA tarafından güvenilmemektedir.

Geçerli

Sertifika CA tarafından yüklenmiştir ve normal şekilde çalışmaktadır.

Kullanılacak kurtarma aracıları sayısı değeri Geçerli durumunda olan kurtarma aracısı sertifikalarının sayısını aşarsa, anahtar arşivleme gerektiren kayıt istekleri başarısız olur.


İçindekiler