Sertifika kaydı Web hizmetleri, orman sınırları boyunca ilke tabanlı sertifika kaydını etkinleştirmek için çok ormanlı ortamlarda dağıtılabilir. Önceki Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) sürümlerinde, ilke tabanlı sertifika kaydı yalnızca DCOM protokolünü kullanmakta olan etki alanı üyesi istemci bilgisayarları tarafından tamamlanabilir. Bu da sertifika kaydını, Active Directory ormanları tarafından oluşturulan güven sınırlarıyla kısıtlar ve orman başına PKI dağıtımıyla sonuçlanır.

Birden çok ortamı ve orman başına PKI dağıtımları olan kuruluşlar, orman sınırları boyunca kaydı etkinleştirmek için sertifika kaydı Web hizmetlerini dağıtarak sertifika yetkilisi (CA) birleştirmesinden yararlanabilir. Bu tür senaryo tasarımı ve dağıtımına yönelik yol gösterici bilgiler şu adreste mevcuttur: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143457 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Ek başvurular


İçindekiler