İptal yapılandırması sertifikasını seçmek için aşağıdaki ölçütleri kullanın:

  • Sertifika yetkilisi (CA) sertifikası Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ne (AD DS) yayımlandıysa ve yapılandırdığınız bilgisayar AD DS'de bu bilgiye erişebiliyorsa, Varolan kuruluş CA'sı için bir sertifika seçin'i tıklatın.

  • AD DS erişilebilir değilse ve CA sertifikasının adını ve yerel kök sertifika deposunda olduğunu biliyorsanız, Yerel sertifika deposu için bir sertifika seçin'i tıklatın.

    Not

    Bu seçenek, Çevrimiçi Yanıtlayıcı ile Çevrimiçi Yanıtlayıcı ek bileşeni aynı bilgisayarda değilse kullanılamaz.

  • AD DS erişilebilir değilse ve CA sertifikası (.cer uzantılı) çıkarılabilir medyada bulunuyorsa, Sertifikayı dosyadan al'ı tıklatın.


İçindekiler